Mötet flyttat till större lokal på Lindholmen. För första gången sedan i mars träffas hela Göteborgs kommunfullmäktige när budgeten ska diskuteras vid mötet den 5 november. ”Det är viktig för demokratin att alla 81 ledamöter kan delta i den här debatten. Vi har säkrat upp med en större lokal och hoppas att åhörarna följer mötet via webbsändningen”, säger kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin.

Anneli Rhedin är kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg.

På grund av pandemin började kommunfullmäktige att arbeta efter en reducerad modell i mars. Den innebär att fullmäktige har varit beslutmässiga om minst 41 ledamöter är på plats. Varje parti har fått ett reducerat antal platser proportionellt beräknat utifrån på hur många platser det har i kommunfullmäktige i vanliga fall.

”Viktigt för demokratin”

Men inför budgetmötet nästa vecka har man alltså beslutat att växla upp så att alla ledamöter kan vara med.

– Det är viktigt för demokratin. När vi inte kan ha alla ledamöter på plats kan vi inte ta interpellationer och motioner, som är oppositionens möjlighet att driva politik. När vi nu ska diskutera och anta en budget är det viktig att hela fullmäktige kan delta, säger Anneli Rhedin.

Beslutet om att åter ha ett möte med alla 81 ledamöter har tagits efter diskussioner med partierna, Sveriges kommuner och regioner samt det lokala smittskyddet. För att få mötet så säkert som möjligt flyttas det från fullmäktigesalen på Börsen till en större lokal i Lindholmen Science Park.

”Vi kan träffas coronasäkert”

– Här kan ledamöterna sitta glesare, det är bättre luftgenomströmning, fler toaletter och större pausutrymmen, vilket gör att vi kan träffas coronasäkert, säger Anneli Rhedin.

Lokalen är bokad även för fullmäktigemöten i november och december, men det aktuella smittskyddsläget inför varje möte kommer att avgöra om man kan ha möten med hela fullmäktige eller om man ska återgå till den reducerade modellen.

På grund av smittrisken uppmanas åhörare att följa mötet via webbsändningen.