Nu kan Göteborgs nya översiktsplan börja gälla. Det fastslog kommunfullmäktige vid sitt möte på torsdagskvällen. I stora drag handlar det om att Göteborg ska växa med hjälp av kompletteringar inom redan befintlig bebyggelse.

Arbetet med den nya översiktsplanen, det vill säga visionen om hur framtidens Göteborgs ska se ut och hur stadens ytor ska bebyggas, har pågått sedan 2005. På planeringsstadiet har planen kallats för ÖPXX. Men från och med nu gäller namnet Översiktsplan för Göteborg.

− Vill vara tydliga med att bara finns en översiktsplan. Den kan sedan fördjupas eller kompletteras genom tillägg och fördjupningar, säger Hanna Areslätt, projektledare för översiktsplanen på stadsbyggnadskontoret.

Ger tydligare riktning för arbetet

Att kommunfullmäktige har tagit ett beslut i ärendet betyder att man nu formellt kan börja arbeta enligt planen.

− Det blir tydligare i vilken riktning vi ska gå när vi har en klar plan, men vi har jobbat med det här i flera års tid och det är en process som vuxit fram, säger Hanna Areslätt och fortsätter:

− Till exempel ska vi fortsätta jobba med de centrala delarna kring älven och fördjupa det arbetet.

Den nya översiktsplanen ersätter den gamla, ÖP99, och gäller tills vidare.