Göteborgs Stads ledning har inte gett upp slaget om Amf 4 och helikoptrarna på Säve. Kommunstyrelsen, som har gjort egna beräkningar, begär nu att Riksrevisionen ska granska regeringens beslutsunderlag - en mycket ovanlig åtgärd.

– Den här frågan gäller mycket mer än ett militärförbands förläggning. Göteborgs Stad med sin hamn och strategiska läge behöver stor marin närvaro för att försvara sin plats som tillväxtmotor i Sverige, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson (s), som på uppdrag av kommunstyrelsen har undertecknat brevet.

Kommunledningen, med Göran Johansson i spetsen, underkänner de utredningar och beräkningar som ligger till grund för att flytta amfibieförbandet Amf 4 och 5:e helikopterskvadronen från Göteborg.

Har gjort egna beräkningar

I ett brev till Riksrevisionen begär kommunstyrelsen en så kallad effektivitetsrevision, en granskning av om staten använder sina pengar och resurser på bästa sätt.

”Propositionen ”Vårt framtida försvar” och utredningen om försvarsmaktens grundorganisation uppfyller inte de krav som är grundläggande för de allmänna samhällsintressena, varken ur ekonomiskt eller säkerhetspolitiskt perspektiv”, skriver kommunstyrelsen, som kritiserar den ”flyttkarusell” som regeringen föreslagit för marinen.

”Vad är vinsten med denna flyttkarusell”, frågar sig kommunstyrelsen, som har gjort egna beräkningar.

Enligt de siffrorna skulle Försvarsmakten spara mer pengar om Amf 4 behålls i Göteborg och marinen koncentreras till Karlskrona och Berga. Det skulle spara 277 milj kr per år, jämfört med 122 miljoner i regerings förslag, att flytta Amf 4 till Berga.

”Osaklig och ologisk lösning”

Kommunstyrelsen är mycket kritisk mot tanken att lämna Göteborgs hamn, Nordens största, i princip utan militära förband. Inte minst mot bakgrund av hotet från terrorister:

”Omfattningen av trafik i Göteborgs hamn och västkustens hamnar är så stor att rimlig säkerhet inte kan upprätthållas utan att Försvarsmaktens resurser finns tillgängliga och kan utnyttjas tillsammans med polisen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Tullen och vaktbolag”, skriver kommunstyrelsen.

”Amf 4 utgör idag en unik kompetens och resurs för att stödja samhället i samband med terroristaktioner. Polisen ensam har inte de resurser som krävs för att möta en storskalig terroristaktion.”

”Var får en terroristaktion störst effekt mot det svenska samhället? Uppenbarligen är Göteborg marginell ur regeringens perspektiv avseende hotbilden”, skriver kommunstyrelsen som inte ser någon tröst i att en insatsstyrka på K 3 i Karlsborg tar över skyddet av Göteborgs hamn.

”K 3 är en markstridskraft, inte amfibiestridskraft. Regeringens lösning är osaklig, ologisk, inkonsekvent och en dålig skattning av Göteborgs betydelse för svenskt näringsliv”, dundrar kommunstyrelsen.

Räddningsuppdrag fördröjs

Huvudargumentet för att flytta Amf 4 till Berga, att Stockholms skärgård har goda övnings- och skjutfält, underkänns också:

”I Göteborg finns tillräckligt goda övningsförutsättningar och dessutom är skärgården tillgänglig tolv månader om året, vilket Stockholms skärgård inte är på grund av vinterklimatet.”

Vad gäller helikoptrarna på Säve skriver kommunstyrelsen att en flytt till F 7 Såtenäs skulle innebära att räddningsuppdragen mot kusten tar 30 minuter längre tid. Kanske kan helikoptrarna inte lyfta alls på vintern, på grund av ökad risk för nedisning.

Riksrevisionen får nu självständigt ta ställning till om Göteborgs krav på en granskning är befogat eller inte.