Länsrätten vill nu veta hur Göteborgs stad ser på det överklagande av stadens budgetbeslut som en man i Torslanda lämnade in för en tid sedan.

Jurister på Stadskansliet ska skriva ett förslag till yttrande som man sedan ska besluta om i kommunstyrelsen. Därefter bestämmer länsrätten hur man ska gå vidare. Normalt får den som lämnat in ärendet till domstolen också tillfälle att yttra sig.

Den person i Torslanda som överklagade budgeten menar att Göteborgs Stads modell för att fördela pengar till sina 21 stadsdelar är så bristfällig att den strider mot kommunallagens regel att alla invånare ska behandlas lika.