Göteborgs kommunledning markerar nu mot det krisdrabbade Gatubolaget. En ”alternativ organisation” av stadens gatu- och markunderhåll ska snabbutredas. Dessutom ska bolagets ekonomiska ställning upp på bordet en månad tidigare än Gatubolagets styrelse tänkt sig.

– Det är en markering att kommunstyrelsen ser väldigt allvarligt på den ekonomiska situationen, som ju innebär att Gatubolaget behöver kapitaltillskott redan i år, säger Peter Lönn, ekonomidirektör på stadskansliet som kommer att delta i utredningen.

Utreder alternativ organisation

Det var kommunstyrelsens ordförande, Göran Johansson, som tog initiativ till beslutet på onsdagen: Stadskansliet ska utreda en ”alternativ organisering av kommunens verksamhet gällande gatu- och markunderhåll”. Utredningen ska rapporteras till kommunstyrelsen redan om en månad, 6 april.

– Gatu- och markunderhåll är en av verksamheterna i Gatubolaget, men det bedrivs även på andra håll i staden. Det här underhållet är viktigt för kommunen och därför vill kommunstyrelsen se om det kan organiseras på nåt annat sätt, säger Peter Lönn.

Han vill ännu inte säga vilka bolag eller förvaltningar som kan tänkas ingå i en ”alternativ organisering”.

Halverar entreprenadavdelningen

– Där måste vi göra en avgränsning, men det har vi inte gjort ännu.

Förutom utredningen om markunderhållet, ska alltså Gatubolaget upprätta en balansräkning enligt reglerna för kontrollbalansräkning en månad tidigare än styrelsen hade planerat – per sista februari i stället för per sista mars. En kontrollbalansräkning enligt Aktiebolagslagens regler hade blivit nödvändig senast till sommaren. Bolagets egna kapital förbrukas snabbt när den nya organisationen träder i kraft 1 april.

Då blir cirka 95 anställda övertaliga, till följd av att bolaget halverar sin entreprenadavdelning för att koncentrera sig på drift- och underhållsarbeten. Kostnaden för övertaligheten beräknas till cirka 70 miljoner kronor under 2005 och 2006.