Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att föreslå att kommunfullmäktige avslår stadsdelen Askims ansökan om att få bli egen kommun.

Nätverket ”Askim egen kommun” skrev i våras till Kammarkollegiet i Stockholm och ansökte återigen om att bryta sig ur Göteborg och bilda egen kommun.

I maj skickade Kammarkollegiet ärendet på remiss till kommunfullmäktige som ska yttra sig senast den 23 september. Fullmäktige ska på sitt sammanträde den 15 september ta ställning till om man tillstyrker eller motsätter sig förslaget och ange varför.

Torslanda fick också nej

Vid onsdagens kommunstyrelsesammanträde gick yrkandena från (s) och (v) igenom. Det innebär att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att säga nej i sitt svar till Kammarkollegiet eftersom inga nya skäl har framkommit.

Detta är inte första gången Askim får nej till att bryta sig ut. I juni 1999 avslog Kammarkollegiet stadsdelens ansökan om delning av Göteborgs kommun, efter att en majoritet i staden sagt nej i folkomröstningen 1998.

I juni avvisade kommunfullmäktige stadsdelen Torslandas förnyade ansökan om att bilda egen kommun.