“De visade ett genuint intresse för Göteborg”. Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson och kronprinsessparet Victoria och Daniel har haft ett digitalt möte. De pratade om hur Göteborg hanterat pandemin, men också om stadens utveckling. “De visade ett genuint intresse för Göteborg”, säger Axel Josefson.

Det var i tisdags i förra veckan som mötet ägde rum. Axel Josefson berättar att kronprinsessparet har som ambition att ha kortare samtal med alla Sveriges kommuner under pandemin för att höra hur läget är.

– Jag tycker att det är ett bra initiativ och uppskattar att de visar ett sådant stort intresse.

Nyfikna på staden

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel visade sig vara väl insatta i hur läget är i Göteborg och var väldigt intresserade av stadens utveckling och tillväxt.

– De var nyfikna på våra olika stadsutvecklingsprojekt. De ställde frågor om infrastrukturen. Vi hade samtal om Göteborgs hamn och den utveckling som sker där. Det är kopplat till klimatutmaningen och där vi nu arbetar med att elektrifiera hamnen och transporter till och från hamnen.

Frågor om pandemin

De hade också frågor om covid-19-pandemin och hur Göteborgs Stad hanterat den.

– Jag lyfte framför allt att jag tycker att vår personal har gjort ett fantastiskt arbete under pandemin. Vi mötte en helt ny situation, vi lyckades ställa om vår verksamhet och hitta nya lösningar i en svår tid.

Göteborg 400 år

Kronprinsessparet tyckte att det var tråkigt att de inte kunde närvara i samband med Göteborgs 400-årsjubileum på grund av covid-19-pandemin.

– Men de såg fram emot att få komma till Göteborg 2023 när vi ordentligt ska fira de 400 åren, säger Axel Josefson.