Skickas till Paris borgmästare. Med anledning av händelserna i Paris har Göteborgs Stad beslutat att lägga en kondoleansbok i Rådhuset. Från klockan 13.00 idag måndag 16 november kan de som vill lämna kondoleanser göra det i Rådhuset på Gustaf Adolfs Torg. Det går också att lämna en hälsning elektroniskt.

Kondoleansboken ligger i receptionen i Rådhuset på Gustaf Adolfs Torg från klockan 13 idag måndag till och med klockan 16 på fredag 20 november. Receptionen är öppen mellan klockan 8 och 16.30 de aktuella dagarna.

De som hellre vill lämna sina kondoleanser elektroniskt kan göra det i Göteborgs Stads elektroniska kondoleansbok här.

Kondoleansboken kommer efter fredag att skickas till borgmästaren i Paris.

Göteborgs Stad deltog också i den tysta minut som hölls kl 12 på måndagen för att hedra offren i Paris. Den tysta minuten utlystes av EU och Göteborgs Stad ville som en del av den europeiska unionen tillsammans med regeringen och andra städer i Europa och Sverige visa sitt deltagande.