Bemötande årets tema. Hur känns det att inte bli förstådd? På årets konferens om unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan man ta del av berättelser inifrån, men också lyssna på vad forskningen säger. 1.400 personer deltar i konferensen som arrangeras 31 oktober-1 november.

För tredje året i rad arrangeras en konferens om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Folkets hus på Järntorget.

– Den vänder sig i första hand till anställda inom skolan, socialtjänsten och bup. Men alla andra som kommer i kontakt med unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är också välkomna, säger Marie Schedin, projektledare för konferensen NPF barn och ungdomar – kunskap, insikt och samverkan.

Flera olika diagnoser
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsbegrepp för svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. Gemensamma drag är problem med inlärning och i det sociala samspelet, men variationerna är stora. Några av de vanligaste diagnosgrupperna är adhd, autism och ocd.

Bemötande är årets tema som konferensen försöker belysa från så många olika håll som möjligt. Flera av de medverkande berättar utifrån egna erfarenheter. Exempelvis kan man lyssna på brottarlegenden Frank Andersson som tar nya grepp om sina ständiga följeslagare rotlösheten och rastlösheten.

Konkreta tips och ny forskning
– Flera föreläsare ger också tips och råd om olika förhållningssätt, vad man kan göra för att hitta fungerande lösningar. Det kan handla om att ge bättre förutsättningar för barnen att orka ta in information, till exempel genom åtgärder i miljön, säger Marie Schedin.

Dessutom finns kunskap att hämta från forskningen kring neuropsykiatriska funktionshinder. Göran Söderlund är en av forskarna som delar med sig av nya rön. Han har undersökt hur brusljud kan hjälpa barn med adhd att koncentrera sig och minnas bättre.
Den som är intresserad av etik kan också vika en hel förmiddag åt Det goda samtalet med psykologen Lasse Lindsjö.

Lyssna och fråga
– Det kan ses som en uppföljning av hans senaste besök i Göteborg i september. Lasse Lindsjö anlitas ofta för rektorsutbildningar och han talar om vikten av att reflektera över vårt förhållningssätt. Vad är det vi gör och hur pratar vi?

Enligt Marie Schedin finns det en sak som alla vuxna kan göra för att bli bättre på att bemöta barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Lyssna. Och våga fråga, säger hon.