En av EuroPrides hörnstenar. Förtryck, hot och dödsstraff är en del av livet för många hbtq-personer idag. På fredagens Human rights conference på Världskulturmuseet berättade aktivister från olika delar av världen om sin situation. Vid konferensen diskuterades olika metoder för att driva hbtq-frågor från skilda delar av världen.

25CA.jpg– Under Europrides konferens i Stockholm fokuserade man på situationen i Europa. Här i Göteborg har vi ett globalt tema. Eftersom situationen för hbtq-personer ser så otroligt olika ut över hela världen, har vi en stor bredd på innehållet i våra seminarier, säger Ulrika Westerlund, en av de ansvariga för konferensen.

Emilia Wikström Melin, vice ordförande för Stockholm Pride, och Tobias Björk, vice ordförande för West Pride, öppnade konferensen och konstaterade att ett sådant här evenemang inte varit möjligt i många andra länder. De lämnade över till EU-kommisionär Cecilia Malmström som bland annat talade om vikten av det dagliga arbetet, och om hur EU kan arbeta för hbtq-frågor.

Stora skillnader i rättigheter
Under eftermiddagen hölls ett antal seminarier, debatter och samtal med aktivister, politiker och organisationer. Göteborgs Stad och Stockholms Stad arrangerade tillsammans ett seminarium om hur Sveriges två största städer arbetar för hbtq-frågor på lokal nivå.

Här lyftes hur det offentliga aktivt kan ta ställning genom att stärka, skydda och främja jämlikhet för hbtq-personer och förebygga diskriminering.

På många håll i världen ser situationen för hbtq-personer helt annorlunda ut.

– I länder där politiker överhuvudtaget inte alls bryr sig om hbtq-frågor, där det är utsiktslöst att bedriva påverkansarbete har man ibland försökt påverka via domstolar. Vi har en intressant programpunkt där aktivisten Jason Jones berättar om sitt mål där han stämde staten Trinidad och Tobago, där det tidigare varit olagligt att vara homosexuell, säger Ulrika Westerlund.

Utmaningar framöver
Övriga seminarier tog bland annat upp statusen för hbtq-rättigheter i Bangladesh, hbtq-rättigheter i USA och hur man kan arbeta med FN i hbtq-frågor. Konferensen avslutades med en paneldebatt: Challenge is ahead.

– Även om utvecklingen för hbtq-frågor gått framåt mycket de senaste åren är situationen svår just nu. Vi ser länder som tidigare varit progressiva där det nu är stora frågetecken. I många europeiska länder ser vi ökad intolerans och upplever en backlash. Medan andra länder helt enkelt inte har någon nivå av rättigheter alls att få backlash från.

41A.jpg

Från vänster:. EU-kommisionär Cecilia Malmström invigningstalade.Mitten: Sandra Ehne, förbundsordförande RFSL ska försöka hinna gå på så många seminarier som möjligt. – Det är fantastiskt att den här typen av plattformar finns inom ramen för våra Pridefiranden. Det är en bra satsning där vi vänder strålkastaren mot hur situationen ser ut i världen. T. h. – Det är viktigt att binda ihop det lokala med det globala i de här frågorna, tycker Klas Forsberg, chef för stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter som är delaktiga i Göteborgs Stads seminarium.

7448.jpg

Maria Sjödin, OutRight Action International, Julia Ehrt som talade om Yogyakarta + 10 och moderator Ulrika Westerlund.