Förslag bilda nationell expertgrupp. Sverige kan behöva en nationell expertgrupp som ger stöd och samordning åt avhoppare från kriminella gäng. Förslaget finns och ska tas upp på en konferens i Göteborg 6 -7 maj, där de tre storstäderna deltar.

Avhopparkonferensen har lockat ett 70-tal anmälda, politiker och tjänstemän inom socialtjänsten, men även representanter för polisen, BRÅ, Socialstyrelsen, kriminalvården och arbetsförmedlingen finns med.

De kommer bland annat att få lyssna på en polis och en socialarbetare från stadsdelen Lewisham i London. Där arbetar man framgångsrikt med avhoppare från kriminella gäng som lockar unga killar i utanförskap med gemenskap, pengar och status.

Tvingas flytta
– I Lewisham involverar man hela familjen när någon skall bryta med sin kriminella livsstil, säger Katarina Slonje, planeringsledare på Göteborgs Stads Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.

– Det ska bli intressant att höra hur de jobbar.

Men främst handlar konferensen om hur arbetet i Sverige kan vässas och samordnas, något som bland annat tas upp i workshops.

– Vi måste strukturera arbetet bättre. Nu finns förslag om en nationell expertgrupp för att vi ska kunna utveckla vårt arbete, till exempel knyta forskning till oss, säger Katarina Slonje.

En nationell expertgrupp skulle kunna ta fram gemensamma definitioner och även utveckla metoder för avhoppare som av säkerhetsskäl tvingas flytta från staden.

Handlingsplan för alla
– Vi har sagt att vi behöver samla ihop krafterna, kanske ta fram en gemensam handlingsplan, säger Katarina Slonje.

Sedan Göteborgs kunskapscentrum startade 2009 har man noterat framgångar med drygt 30 personer, som gett upp en kriminell livsstil.

En av dem från Göteborg, ”Peter”, ska berätta om sina egna erfarenheter av att lämna ett gäng.

Konferensen hålls på Sankt Jörgen Park Resort och är en fortsättning på avhopparkonferensen ”Hoppfullt” som hölls i Malmö i november 2012.