Eva Lindstrand har arbetat med frågor om sex och samlevnadsundervisning i tjugofem år.

”Unga vill prata om känslor och relationer”. På fredag 28 september arrangerar Göteborgs Stad en stor konferens för att höja lärarnas kompetens inom sex- och samlevnad. Skolinspektionens senaste granskning visar på stora brister i undervisningen, samtidigt som eleverna själva efterlyser mer och bättre undervisning.

– Unga vill prata om känslor och relationer, säger Eva Lindstrand, utvecklingsledare för sexuell och reproduktiv hälsa, SRHR, vid social resursförvaltning.

”Skolan lyckas inte med värdegrundsarbetet”
Alla elever har rätt att få undervisning om sex och samlevnad i skolan. Undervisningen är viktig för att stärka elevernas självkänsla och förmåga att göra ansvarstagande och medvetna val i livet som rör hälsa, sexualitet och relationer.

– Granskningen visar att många lärare känner sig väldigt osäkra inom hela sex- och samlevnadsområdet. Vi måste ha mer fortbildning för att höja kompetensen och därför ordnar Göteborgs Stad den här konferensen, säger Eva Lindstrand.

Syftet med konferensen är att tydliggöra skolans ansvar och möjligheter att arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och trakasserier med hjälp av sex-och samlevnadsundervisningen och likabehandlingsarbete.

– Tyvärr lyckas inte skolan med värdegrundsarbetet, det visar granskningen tydligt.

Tre av fyra rektorer följer inte upp
Skolinspektionens granskning från 2017 vittnar om ett stort behov av kompetensutveckling när det gäller hedersrelaterade frågor, lärarnas arbete med sex- och samlevnadsfrågor, normer och HBTQ, sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända elever till hantering av kontroversiella frågor som knyter an till området.

Granskningen visar att många lärare tycker att det är svårt att undervisa om sex och samlevnad och känner sig obekväma. De upplever att de inte hänger med i samhällstrender, saknar kunskap om HBTQ och vet ofta inte hur de ska hantera laddade frågor och diskussioner som strider mot värdegrunden.

– Många tycker att det är känsligt, det är lätt att trampa fel. Vi behöver verkligen arbeta med de här frågorna, det är kanske viktigare än någonsin utifrån allt som kommit fram i ljuset i samband med #MeToo.

Granskningen visar att tre av fyra rektorer inte följer upp lärarnas kompetens för att undervisa om sex och samlevnad och att den övervägande majoriteten av lärarna inte får kompetensutveckling.

Få skolor tar ett helhetsgrepp
Utvecklingsledare Eva Lindstrand efterlyser mer tid till förebyggande och främjande arbete:

– Det är mycket annat i skolan som blir prioriterat. Men om man förstår att en tryggare skola utan trakasserier och kränkningar ger trygga elever, då kommer också måluppfyllelsen på posten, säger Eva Lindstrand som arbetat med frågor om sex- och samlevnadsundervisning i tjugofem år.

Idag finns ingen klar definition av kunskapsområdet sex och samlevnad. I flera av de nuvarande kurs- och ämnesplanerna återfinns begrepp som normer, sexualitet, kön, relationer, jämställdhet och identitet, vilket skiljer sig från tidigare läroplaner.

Granskningen visar att undervisningen bedrivs ämnesintegrerad på de flesta skolorna, men också att det är få skolor som tar ett helhetsgrepp kring frågorna. På majoriteten av skolorna saknas det ofta en samsyn kring vem som undervisar om sex och samlevnad i olika ämnen.

– Vi vet att elevernas behov att prata om relationer, normer, sexualitet och jämställdhet är stort. Det är något som verkligen engagerar dem och skolan är en oerhört viktig arena för att få prata om det här.

Vill prata om hur man får en relation att fungera
Idag är det enkelt att söka information på nätet om faktafrågor, preventivmedel och könssjukdomar.

– Men det är inte sådant som är det viktigast för eleverna, de vill prata om hur blir man ihop, hur man får en relation att fungera. Stora frågor om normer, att familjer kan se ut på många olika sätt. Att det inte bara finns ett sätt att leva på som är rätt.

Eva Lindstrand säger att det finns ett stort värde i att sådana samtal äger rum i skolan på lektionstid i ett tryggt sammanhang.

– I den bästa av världar pågår samtalen både i skolan och i hemmet, men vi vet att det inte räcker. Det är väldigt olika. Sen finns det också ett stort värde av att mötas, man behöver skaffa sig förståelse och respekt för andra människors perspektiv.

Hon menar att vi måste prata om hur strukturerna ser ut i samhället och att skolan har ett tydligt uppdrag:

– Allt hänger ihop. Hela samhället har så mycket att vinna på om vi får ett mer jämställt samhälle. Här har vi ett jätteviktigt uppdrag i skolan som handlar om att skapa mer utrymme för allas rätt till olika sätt att vara människa på, säger Eva Lindstrand.