Viktigt våga fråga. Varje år kommer flickor och kvinnor till Sverige som har utsatts för könsstympning i sina ursprungsländer. För att kunna ge dem stöd behöver personal inom bland annat skola och vård ha rätt kunskaper. Därför anordnar Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland en konferens den 6 februari.

– Det viktigaste är att man ställer frågor och pratar om det när man möter flickor och kvinnor från länder där detta är utbrett. Många som inte är insatta i frågan reagerar genom att förfasa sig, men då finns risk att man skuldbelägger den som drabbats, säger Siv Andersson, Göteborgs stads samverkansgrupp mot könsstympning.

Ingrepp med allvarliga följder
Könsstympning utförs i vissa länder av gammal tradition. Ingreppen varierar i omfattning, från att delar av klitoris tas bort till att flickan sys igen helt och bara ett litet hål lämnas öppet. De värsta formerna kan medföra problem vid bland annat toalettbesök, samlag och förlossningar.

– Det är ett omfattande ingrepp som kan ge allvarliga konsekvenser, säger Siv Andersson.

Göteborgs Stads samverkansgrupp mot könsstympning bildades under 1990-talet och består av åtta personer som till vardags arbetar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis och åklagare. I gruppen ingår också två kvinnor från Somalia med stor kunskap på området. Gruppen håller regelbundna utbildningar för personal inom elevhälsovård, ungdomsmottagningar och socialtjänsten.

Problemet åter uppmärksammat
I Sverige fick frågan om könsstympning stor uppmärksamhet under 1990-talet, då många flyktingar kom till Sverige från delar av Östafrika där ingreppet är utbrett. Men under de senaste åren har det varit relativt tyst, enligt Siv Andersson.
Nu märker hon att frågan har väckts till liv igen. Konferensen är ett tecken på det.

– Jag tror att det har att göra med att problematiken har blivit mer synlig igen. Det kommer en hel del nyanlända ungdomar från Somalia och många av flickorna har könsstympats.

Svårt bevisa brott
Trots att könsstympning har varit olagligt i Sverige i över 30 år finns bara två fällande domar. Ett skäl är att fallen är svåra att driva i domstol. Att en flicka eller kvinna könsstympats är lätt att konstatera, svårare är att bevisa vem som utfört det.

Konferensen om könsstympning äger rum på Burgårdens konferenscenter den 6 februari och riktar sig till personal inom bland annat skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, ungdomsmottagningar, hälso- och sjukvård.

– Det är jättebra att det anordnas en konferens om detta. Vad jag har hört kommer det vara fullt, säger Siv Andersson.