Norska och kanadensiska erfarenheter av medling. Vad är det som gör norrmännen så framgångsrika inom konflikthantering? Och varför är familjemedling så bra för familjen? Det ska två föreläsare på Medlingens dag den 13 november ge svar på. Dagen vänder sig till medlare, socialarbetare, polis och åklagare.

Sedan 2008 är kommunerna skyldiga att kunna erbjuda medling till personer under 21 år som begått brott. Medlingsverksamheten i Göteborg tar varje år emot mellan 200 och 300 samtal och ungefär 40 procent av dessa går vidare till medling.

– Det handlar om att minska de negativa följderna av brottet. Vad det betyder är väldigt individuellt – för en del räcker det med att få träffa den andra personen, säger Angélique Fors, en av tre medlare på Medlingsverksamheten på social resursförvaltning.

Medlingen är alltid frivillig, både förövaren och den brottsutsatte måste gå med på att träffa varandra. Ofta är det åklagare eller polis som hänvisat till medling. Den kan ske i ett tidigt skede – i samband med förundersökningen – eller efter att rättegången hållits.

Förmöte innan medlingen
– Det hela börjar nästan alltid med ett förmöte, man vill prata igenom hur man tänker och vad man vill prata om, säger Angelique Fors.

Ibland vill någon av parterna ha en indirekt kontakt och få svar på frågor innan medlingen. Ett exempel är mamman i en familj som hade fått påhälsning av en ung inbrottstjuv.

– Hon vaknade mitt i natten av ljud på övervåningen och trodde att det var fyraåringen som var uppe. För henne var det viktigt att innan medlingen få veta om förövaren varit på övervåningen, och om han varit beväpnad, säger Angelique Fors.

Brottsförebyggande effekt
Medlaren roll är att förhålla sig neutral och underlätta kommunikationen mellan parterna. Situationen ska vara så trygg som möjligt, till exempel så kommer och går parterna vid olika tidpunkter.

– Som medlare måste man få parternas förtroende, det gäller att vara lyhörd och lyssna in behov och önskemål. Jag kan sammanfatta det som händer i rummet, eller förtydliga det som sägs. Men det är deras möte – inte mitt, säger Angelique Fors.

Forskningen visar att medlingen kan ha en brottsförebyggande effekt. I en studie av forskaren Staffan Sehlin från 2009 halverades risken för återfall i brott för ungdomar som träffat sina brottsoffer i en medling.

Medling i olika situationer
Men det är bara en bråkdel av alla brott och konflikter som berör ungdomar i Göteborg som kommer till medling.

– Vi får in alldeles för få ärenden mot vad vi skulle kunna få in. Inte minst skulle medling kunna fungera förebyggande vid konflikter bland unga som inte är polisiära ärenden, säger AngeliqueFors.

Även familjerätten i Göteborg har medlingsverksamhet, men där handlar det ofta om medling mellan föräldrar i vårdnadstvister och konflikter mellan föräldrar och barn.

Både brottsmedling och familjemedling står på programmet på endagskonferensen Medlingens dag den 13 november. Bland annat får deltagarna ta del av framgångsfaktorer för medling från verksamheter i Norge och Kanada.

Kan ersätta rättegång i Norge
Hillary Linton, advokat verksam i Toronto och världsledande auktoritet inom familjemedling, tar upp skillnaderna mellan familjemedling och en domstolsprocess. Hon presenterar också aktuell forskning som visar på värdet av familjemedling.

Gry Akre Tellum berättar om hur norska konfliktråden arbetar med medling, både vid brott och civila konflikter. I Norge är medling en statlig kostnadsfri tjänst för personer i alla åldrar.

– Där kan medling ersätta själva rättegången, något som både har gett en samhällsekonomisk vinst och haft brottsförebyggande effekt. I Sverige är medling bara ett komplement, säger Angelique Fors.