Det är dags för läkarstämma i Göteborg igen. Och precis som för två år sedan kan allmänheten ta del av nya rön i samband med "Läkarstämman i Nordstan". Dessutom finns möjligheten att besöka jubileumssymposiet på Scandinavium.

Svenska Läkaresällskapets årsstämma med 6.000-8.000 deltagare hålls numera vartannat år i Stockholm och vartannat i Göteborg.

I år firar organisationen dessutom 200 år, vilket bland annat firas med ett jubileumssymposium på Scandinavium på fredag.

Under onsdagen och torsdagen i Nordstan kan alla göteborgare gratis lyssna till ett 30-tal korta föredrag om medicinska nyheter som bygger på forskning, kliniska erfarenheter, organisationsförändringar med mera.

Det handlar om folkhälsa, framförallt förebyggande åtgärder, och berör ämnen som tinnitus, spelberoende, tobaksavvänjning, motion, stress, övervikt, resistenta bakterier, barns hälsa med mera.

Kan testa lungfunktion och bli blodgivare

– Doktorerna på plats kan ge besökarna råd om hur de kan leva om de vill förbättra sin hälsa. De får ta del av det senaste från kunskapsfronten när det gäller tobak, alkohol, stress, övervikt och motion, säger stadsläkare Per Haglind på miljöförvaltningen som tillsammans med Läkaresällskapet och Läkare mot tobak står som arrangör.

I Nordstan finns också möjlighet att testa sin lungfunktion, att mäta blodtrycket och att anmäla sig som blodgivare.

En del av programmet är i år anpassat för stadsdelsnämndernas politiker och kommunala chefer. Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson kommer att delta, liksom kommunalrådet Dario Espiga. När det gäller spelberoende finns Svenska Spels ordförande Margareta Winberg på plats på torsdag förmiddag för att förklara hur företaget tar sitt sociala ansvar.

Många tunga namn

Temat för årets läkarstämma är ”Global health in a new world” – Global hälsa i en ny värld. En grundläggande tanke bakom det är att vi för att kunna förbättra hälsan globalt måste lära oss att tänka i nya banor. Att försöka se världen som den är och i ett bredare perspektiv än den förenklade indelningen i i- och u-länder.

I vissa fall kan exempelvis insatser för att höja utbildnings- och kunskapsnivån vara ett effektivare sätt att förbättra en befolknings hälsa än medicinering och sjukvård.

Bland de internationellt erkända experterna som talar på Scandinavium finns bland andra Jan Eliasson, före detta FN-delegat och utrikesminister, Hans Rosling, professor på Karolinska Institutet, Richard Horton, professor och chefredaktör på The Lancet, Michael Marmot, ordförande i WHO:s kommitté för sociala faktorer och hälsa, Thoraya Ahmed, chef för FN:s befolkningsfond UNFPA, Ann-Marie Svennerholm, professor vid Göteborgs universitet och Sidas generaldirektör Anders Nordström.

Biljetterna till Scandinavium kostar 50 kronor för allmänheten.

Fotnot:
Bakom arrangemanget i Nordstan står miljöförvaltningen Göteborg stad, Läkare mot Tobak och Svenska Läkaresällskapet.