“Hoppas vi kan inspirera andra”. Konsument- och medborgarservice i Göteborgs Stad har vunnit Klarspråkskristallen 2020 för sitt arbete med ett klart och begripligt offentligt språk. “Det är ett prestigefyllt pris. ett kvitto på att vi är på rätt väg och jag hoppas att vårt arbete kan inspirera andra”, säger Malin Baeza Roos, kommunikationschef.

Klarspråkskristallen är Språkrådets pris som delas ut en gång per år till en myndighet, kommun eller region. I år går det till Göteborgs Stads förvaltning Konsument- och medborgarservice.

– Det är väldigt roligt. Klarspråk är en demokratifråga, om medborgarna ska kunna ta del av och påverka de tjänster och den service staden erbjuder så måste språket vi använder vara enkelt och begripligt, annars når vi inte fram, säger kommunikationschefen Malin Baeza Roos.

”Har blivit ett begrepp hos oss”

Förvaltningen har cirka 200 medarbetare och har internt arbetat aktivt med klarspråksarbete sedan 2017. Många är involverade i att driva arbetet. Allt från nämndsekreterare och förvaltningscontroller till verksamhetsutvecklare och webbstrateger.

– Det har blivit ett begrepp hos oss: har det “klarspråkats”? Det är liksom självklart att vi ska göra det och vi jobbar hårt med frågan på olika nivåer. Frågan har en status och det finns engagemang från många medarbetare som gör det möjligt att vara uthålliga i arbetet.

Obligatorisk kurs för nya medarbetare

Alla nya medarbetare på konsument- och medborgarservice får gå en obligatorisk kurs i klarspråk under en halvdag. Alla redaktörer som arbetar med informationen på stadens webbplats goteborg.se får också utbildning i klarspråk.

– Eftersom många hos oss jobbar med service och kommunikation så känns det relevant att alla får med sig det från början. Vi har också riktade utbildningar för dem som skriver många tjänsteutlåtanden och rapporter.

Förvaltningen har även arbetat fram en egen metod som den kallar e-post-coachning.

Gör stickprover på mejl

– Vi har en verksamhet som kommunicerar mycket med medborgarna via e-post, på kontaktcenter till exempel. Det kan vara en utmaning i sig att vara tydlig och begriplig i skrift. Metoden går ut på att vi gör stickprover på mejl och granskar dem utifrån ett antal kriterier.

Då tittar man till exempel på om informationen är lätt att förstå, om den är tillräcklig och att man inte använder för svåra eller byråkratiska termer.

– Det handlar inte om att hänga ut enstaka medarbetare, utan om att se mönster. Sedan ger vi en återkoppling till arbetsgruppen med förslag på åtgärder som kan göra oss mer trovärdiga som avsändare.

Gratulation från kulturministern

På grund av covid-19 får konsument- och medborgarservice resa till Stockholm först nästa år för att ta emot Klarspråkskristallen. Men blommor fick förvaltningen under tisdagen då priset offentliggjordes och man kunde fira i lite mindre skala.

– Vi har också fått en gratulationsfilm av Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, eftersom vi nu inte fick chansen att träffa henne personligen, säger Malin Baeza Roos.