Planerad start hösten 2012. Enklare för alla – boende, besökare och företagare – att komma i kontakt med staden. Det är tanken bakom uppbyggnaden av ett nytt gemensamt kontaktcenter för hela Göteborgs Stad.

Via samlad telefoni, webb och personliga besök ska medborgarna få bättre hjälp att hantera enklare ärenden, hitta rätt och få vägledning till information och självservice på stadens hemsida. Kontaktcentret ska dessutom koppla samtal vidare när någon ringer Göteborgs Stad.

− Det handlar dels om att utveckla servicen för att bättre motsvara boende, besökare och företagares behov och förväntningar, dels om att göra det enklare att komma i kontakt med rätt person eller del av stadens verksamhet, säger Helena Mehner, projektledare för projekt Kontaktcenter.

Generösare öppettider och fler språk
Kontaktcentret ska även leda till bättre information och vägledning på stadens hemsida, generösare öppettider och information på flera olika språk.

− I kontaktcentret kommer medarbetare som ansvarar för telefoni och webb att arbeta tillsammans och därmed kommer vi att kunna utveckla och förbättra dessa kanaler.

Kontaktcenter ska enligt planen öppna hösten 2012. Rekrytering av en chef till verksamheten startar inom kort.

− Servicen kommer inte att vara fullt utbyggd vid starten nästa höst. Att erbjuda en bättre service genom en tydlig väg in i stadens organisation kommer att vara ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Kontaktcenter är ett stort och viktigt steg i den utvecklingen, säger Helena Mehner.