Kontaktmannapoolen i Göteborg startade för tolv år sedan och har aldrig varit större än idag, drygt 100 personer. Ändå behöver den bli mycket större. Idag finns ständigt en kö av ungdomar som vill ha en vuxen som extra stöd.

– Vi efterlyser alltid fler ideellt engagerade människor som har tid att träffa en ung person nån gång i veckan för att prata och göra något trevligt. Konstigare än så är inte uppdraget, men vi kräver ganska mycket av dem som får det, säger Susanne Wiklund, samordnare på Kontaktmannapoolen.

Den unge gör det frivilligt

Hon och fyra kollegor matchar varje vecka cirka fem ungdomar i åldrarna 13-20 år med en kontaktperson.

– Vi försöker alltid väga in bakgrund, intressen och personliga erfarenheter. Och har vi ingen bra matchning, väntar vi hellre än att ta första bästa lediga. Vi vill ha bästa tänkbara förutsättningar för att det ska bli bra, säger Susanne Wiklund.

En kontaktperson är ett bistånd enligt Socialtjänstlagen och är en viktig del av socialtjänstens tidiga insatser riktade till ungdomar. Initiativen kommer från någon socialsekreterare som bedömer att en ung person behöver extra stöd från en vuxen förebild.

– Alla ungdomar som får en kontaktperson gör det frivilligt. Ibland är det inte den unge själv som bedöms vara i riskzonen, utan det behövs en extra vuxen för att föräldrarna inte har tid eller kraft, kanske på grund av sjukdom, säger Susanne Wiklund.

Viktigt att ha ork och engagemang

Vem som helst får inte bli kontaktperson. Man måste ha bra referenser, inte vara straffad och får genomgå en intervju för att bedömas vara lämplig. Men det finns inga formella krav.

– Vi vill ha ”vanligt folk”. Men det är viktigt att det är en människa med ork och engagemang. En mogen, stabil person med lugn och ro omkring sig, som kan vara ett stöd för en ung människa som inte har det så lugnt, säger Susanne Wiklund.

– Ungdomarna får själva önska kön och ålder på kontaktpersonen. De flesta väljer en av samma kön som sig själva men de senaste åren har de valt lite friare. För oss är det alltså ingen självklarhet att matcha efter kön, säger Susanne Wiklund.

Helt nya kontaktpersoner får en introduktionsdag med utbildning i lagstiftning, sekretess, anmälningsplikt och förhållningssätt.

Kontaktpersonen får handledning

– Vi brukar ordna det en lördag i grupper om 15-20 personer, lite som en kick-off. Vi går igenom vad vi förväntar oss, till exempel att man bör vara beredd att vara kontaktperson i minst ett år, säger Susanne Wiklund.

Ett krav är att kontaktpersonerna går i handledning hos sin samordnare på Kontaktmannapoolen var sjätte vecka, antingen i grupp eller individuellt.

– På så sätt får vi insyn i hur de hanterar sina uppdrag. Och vi kan stötta dem, prata om svårigheter, vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Ersättningen som utgår är inte direkt skyhög: 1.000 skattepliktiga kronor i månaden plus 1.000 kr i ersättning för kostnader, till exempel för biobesök eller andra aktiviteter.

Har olika yrken och bakgrunder

– Nej, det här är inget man gör för att tjäna pengar. Men vi har många som tycker att det är gott att kunna göra en social insats, något de saknar i sitt vanliga jobb, kanske i det privata näringslivet, säger Susanne Wiklund.

För det är långt ifrån bara socionomer, lärare och psykologer som blir kontaktpersoner. De kommer från alla samhällsklasser och yrkesbakgrunder.

– Ja, vi är faktiskt stolta över att det är så spritt på olika yrken och bakgrunder. Det är värdefullt att till exempel en snickare, vars ögon inte är färgade av socialt arbete, kan komma in och se saker och ting med andra ögon, säger Susanne Wiklund.

– Och om det handlar om en ung människa som drömmer om att bli snickare, vad kan vara en bättre förebild än en snickare?

Fotnot:
Mer information om hur du når Kontaktmannapoolen finns på länken längst ner i artikeln.

4330