Ungdomar med sociala problem kan via kommunen få en kontaktperson som de träffar och får stöd av några timmar varje vecka. Nu går Kontaktmannapoolen ut till samtliga stadsdelar med ett erbjudande om särskilt kvalificerade kontaktpersoner som anställs på deltid för ungdomar med extra behov.

En kontaktperson är i normalfallet en privatperson som under tre till fyra timmar per vecka, på sin fritid, väljer att engagera sig i en ung människa som av någon anledning behöver uppmuntran och stöd från en utomstående vuxen. Det är socialtjänsten i respektive stadsdel som utreder och beslutar om behovet av en kontaktperson.

Anneli Nilsson på Kontaktmannapoolen inom social resursförvaltning tycker att upplägget med vuxna som har ett vanligt jobb och som väljer att på sin fritid stötta ungdomar med någon form av social problematik är ett mycket bra sätt att jobba på.

– Den här kombinationen att man gör något annat också, det ger en särskild energi.

Nytt med deltidsanställning

Därför utvidgar nu Kontaktmannapoolen sin verksamhet genom att erbjuda ungdomar som till exempel är socialt isolerade eller som ligger i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller drogmissbruk att få en särskilt kvalificerad kontaktperson som de träffar tio timmar i veckan.

Det är svårt för någon med ett vanligt jobb att mäkta med så mycket ideellt arbete varje vecka, och därför blir de särskilt kvalificerade kontaktpersonerna anställda på deltid av kommunen.

– De vanliga kontaktpersonerna rekryterar vi från alla möjliga yrken och erfarenhetsområden. De särskilt kvalificerade ska helst ha beteendevetenskaplig utbildning, eller stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar. De kan vara socionomer till exempel, eller fritidsledare.

Hjälp till förändring

Kontaktmannapoolen har redan kört igång en pilotverksamhet med hjälp av några kontaktpersoner som de känner sedan tidigare. Medan stödet från vanliga kontaktpersoner mest handlar om de ungas fritid, så ska den särskilt kvalificerade kontaktpersonen vara beredd att engagera sig i fler delar av ungdomens liv.

– De ska inte ta över föräldraskapet, men de ska vara ett extra stöd. Kanske ringa de där samtalen som inte blir av annars, om den här killen eller tjejen till exempel behöver komma till en ungdomsmottagning. Eller finnas med kring skolan, vara med på något möte där. De ska hjälpa till att motivera ungdomarna till förändring.

Socialtjänsten i respektive stadsdel avgör vilka ungdomar som behöver en särskilt kvalificerad kontaktperson. Hur många Kontaktmannapoolen kommer att anställa avgörs av antalet förfrågningar som kommer in. Det är respektive stadsdel som betalar.

– Vi ska gå ut nu och tala om för stadsdelarna att detta finns, säger Anneli Nilsson.