Från 1 maj ska hundar i Göteborg vara kopplade i närheten av skolor, förskolor, fritidshem och lekplatser. Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att man vill ha in den nya regeln i lokala ordningsstadgan.

Skärpningen införs efter flera uppmärksammade händelser med barn som blivit attackerade och svårt bitna av hundar. Nu får alltså barnen ett utökat skydd i sina offentliga miljöer, så länge hundägaren sköter sig och regeln följs.

Avståndet en tolkningsfråga

I den nya regeln sägs inget om hur stora områden runt skolor och lekplatser som koppeltvånget omfattar. ”Invid och i anslutning till…” är den term som används.

– Vilket avstånd det handlar om är en tolkningsfråga, det får avgöras från fall till fall, säger Linda Widenström, jurist på stadskansliet.

Inget generellt koppeltvång än

Något generellt koppeltvång blir det dock inte – ännu. Den frågan bollar stadskansliet tillbaka till politikerna i kommunstyrelsen, som kan välja mellan två olika modeller:

– Koppeltvång på offentlig plats inom detaljplanelagt område, som i Karlstad eller
– Likadant koppeltvång, men med undantag för kommunens hundrastplatser, som i Stockholm.

Fler offentliga rastplatser ska utredas

Nu får kommunstyrelsen avgöra vilken av de två modellerna som lämpar sig bäst för Göteborg.

Stadskansliet anser att ett eventuellt generellt koppeltvång inte bör införas förrän hundar och hundägare har fått fler offentliga rastplatser att gå till. Var dessa ska ligga kommer park- och naturförvaltningen att utreda.