Stadskansliet ska skyndsamt utreda hur regler om koppeltvång där barn vistas ska kunna infogas i den lokala ordningsstadgan. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Bakgrunden är bland annat händelsen tidigare i höstas då en sexårig pojke i Tynnered blev svårt biten i huvudet av en hund utanför sitt fritids. Stadskansliet ska därför snabbutreda hur koppeltvång vid bland annat förskolor, skolor och lekplatser kan infogas i Göteborgs lokala ordningsstadga.

Sedan vill kommunstyrelsen också se ett förslag på ett mer generellt koppeltvång. Dessutom ska stadskansliet återkomma med förslag på fler hundrastplatser i Göteborg.

Generellt koppeltvång inom detaljplanerat område finns redan i bland annat Stockholm, Karlstad, Huddinge och Lidköping.