Åtta av tio nådde sina mål. Tydligare målsättningar och mer fokus på den egna individens styrkor och svagheter. Så kommer det svenska språket på köpet. Det är tanken bakom nyligen avslutade Projekt 101, med syfte att korta vägen till jobb och studier för nyanlända invandrare.

− 101 står för det antal människor vi skulle ha i projektet. Det har handlat om att göra vägen kortare till det mål man själv har ställt upp, oavsett om det handlar om egenförsörjning eller utbildning som sedan leder till egenförsörjning, säger projektledaren Jan Danielski.

Sedan oktober 2012 har fyra grupper med 20-30 deltagare medverkat i Projekt 101. De har under 20 veckors tid fått jobba med personlig utveckling, studera svenska med arbetslivsinriktning, ha kontakt med studievägledare och fått definiera sina egna mål.

Förlängd arbetsintervju
En del av innehållet har hämtats från tidigare utbildningsinsatsen ”Diplomerad världssäljare”.

− Dessutom har de haft det vi kallar för en förlängd arbetsintervju, vilket handlar om max fyra veckor på en arbetsplats med behov av att rekrytera. På så sätt har både arbetsgivare och jobbsökande fått tid att känna efter om det fungerar eller inte, säger Jan Danielski.

I den slutrapport som just har presenterats för projektet visas att åtta av tio deltagare hade nått sina mål ett år efter insatsen. Fem av tio gick till arbete och tre av tio gick vidare till studier.

− Det är ett bra resultat och visar på en mycket snabbare väg om man jämför med vanlig SFI-undervisning. En orsak till det är att man redan från början har fokuserat på och talat om att man kan nå sina mål, jobb eller studier, säger Jan Danielski och fortsätter:

− Samtidigt lär man sig svenska under tiden. Allt handlar ju om kommunikation.

Ändrade mål
Dessutom har deltagarnas egna mål fått formuleras under en längre tid.

− Det har varit en process. Flera av deltagarna har haft yrkeserfarenhet med sig som kanske ändå inte har varit anpassad för den svenska arbetsmarknaden. Många har ändrat sina mål i förhållande till de tankar de först hade när de började i projektet, säger Jan Danielski.

Projekt 101 har genomförts av Vuxenutbildningen i samverkan med ABF Vux och Arbetsförmedlingen. Till hösten hoppas man på att introducera arbetsmodellen som en del av Vuxenutbildningen.

Under projekttiden har deltagarna kommit från Hisingen och Västra Göteborg. I höst kommer verksamheten att vända sig till nyanlända invandrare från hela staden.