Sex ungdomar i Kortedala har tagit initiativet att nattvandra i stadsdelen. Förhoppningen är att skadegörelsen ska minska och på sikt även ge förändrade attityder till könsroller och droger hos ungdomar. Just nu går killarna kurs för att vara rustade för vandringarna som är tänkta att starta i höst.

– Vi tyckte det var en kanonidé och att det var extra kul att initiativet kom från ungdomarna, säger Viktor Engelhardt, fältassistent i Kortedala.

Det var i våras som ett par killar tog kontakt med fältassistenterna när de var ute och arbetade. Ungdomarna var sedan tidigare kända som trevliga och skötsamma. En av dem var Andreas Johansson.

– Jag och ett par andra killar ville komma bort från att bara hänga på torget på kvällarna och göra något istället, så vi frågade Viktor om vi kunde få börja nattvandra vi också, säger han.

Det ledde fram till att Andreas och fem andra killar i 15-18-årsåldern sedan början av maj går en utbildning som satts ihop av fältassistenter från Kortedala, bland annat Viktor Engelhardt.

– Vi funderade på ett upplägg och kom fram till att vi skulle fokusera på könsroller och attityder till droger. Många ungdomar här har behov av att reflektera över attityder kring just könsroller och droger, säger han.

Träffar polisen och Mini-Maria

– Vi vill gärna få andra ungdomar att inte hänga utan ta sig för något istället. Vi kommer att gå runt och prata med folk, säger Andreas Johansson.

Förhoppningen är att ungdomarna även ska bli goda föredömen och ambassadörer för Kortedala när de nattvandrar i närliggande Gamlestaden. Där ser ungdomskulturen annorlunda ut jämfört med till exempel norra Kortedala.

Den utbildning som killarna just nu genomgår innehåller värderingsövningar, seminarier, föreläsningar, och studiebesök där ungdomarna får träffa företrädare för bland annat polisen, Mini-Maria, KRIS och de vuxna nattvandrare som finns i området.

Troligen kommer nattvandringen igång lagom till skolstarten i höst.

Sponsras av hyresvärdar

– Då kommer vi att ha handledningsträffar med killarna där de får berätta vad de har upplevt. Handledningen kommer att fungera dels som ventil för killarna att få prata om sina upplevelser, men också som löpande utbildning och fortbildning, säger Viktor Engelhardt.

Projektet, som döpts till Kortedala Crew, är beroende av sponsorer. För tillfället kommer alla pengar från hyresvärdar i Kortedala som Stena Fastigheter och Bostadsbolaget.

Förhoppningsvis kan pengarna räcka till jackor och kanske någon studieresa så småningom.

– Faller det här väl ut kan vi kanske utöka verksamheten med en ny grupp längre fram, säger Viktor Engelhardt.