Göteborgs Stads kostnader för boende åt hemlösa och missbrukare har mer än fördubblats på tre år. Prognosen för 2004 pekar på 355 miljoner kronor, jämfört med 160 miljoner kronor 2001. Den stora kostnadsökningen beror bland annat på de stoppade altbo-projekten.

Altbo är kommunens boende för personer som står utanför den reguljära bostadsmarknaden. Idag har Altbo 800 platser, men behoven är mycket större. En utbyggnad har dock hindrats av grannar som överklagat byggplanerna på sex av sju ställen.

Dyrt korttidsboende på hotell

-Det finns en direkt koppling mellan att vi inte kan bygga fler Altbo-lägenheter och att kostnaderna ökar, säger Inger Sahlin, chef för välfärdsgruppen på stadskansliet.

År 2001 var stadens kostnader för socialt boende 160 miljoner kronor. I år pekar prognosen på 355 miljoner.

-Det är inte lätt för socialkontoren att hitta bra och billigt boende till mäniskor med betalningsanmärkningar, sjukdom eller missbruk. Och när Altbo-platserna inte räcker, tvingas man ordna korttidsboende på hotell eller hos privata hyresvärdar, vilket blir mycket dyrare, konstaterar Inger Sahlin.

Socialbidragskostnaderna ökar också

Skillnaderna mellan stadsdelarna är stora. Sju stadsdelar redovisar minskade kostnader för det sociala boendet medan fem stadsdelar räknar med ökningar på över 30 procent, visar stadskansliets uppföljningsrapport för januari till augusti.

Även försörjningsstödet, den del av socialbidraget som ska användas till mat, kläder och hyra, ökar också, för första gången sedan 1997.

I år får drygt 11.000 hushåll i Göteborg försörjningsstöd. Det är ungefär lika många som förra året, men utbetalningarna blir större, eftersom det mesta i samhället blir dyrare.

Ökningen, 34 miljoner kronor, gör att slutnotan i år lär hamna på 950 miljoner. Och därmed uppnås inte ett av kommunfullmäktigs prioriterade mål, att beroendet av socialbidrag ska minska.

-Den huvudsakliga orsaken är helt enkelt att sysselsättningen inte ökat tillräckligt mycket och att olika aktiviteter ihop med arbetsförmedlingarna inte hunnit ge resultat ännu, säger Inger Sahlin.