Färre allvarliga bränder förra året gjorde att kostnaderna för brandskador inom Göteborgs stad minskade med hela 70 procent. Det totala antalet bränder har också minskat – med knappt 15 procent. Det visar färsk statistik från Göteborgs Stads försäkringsbolag Göta Lejon.

Samtliga 21 stadsdelar och 49 fackförvaltningar och bolag omfattas av statistiken som visar att den sammanlagda kostnaden för brandskador uppgick till drygt 13 miljoner kronor. En minskning med 27 miljoner, eller knappt 70 procent.

74 skolbränder

– Det är fantastiskt roligt med en så kraftig minskning, säger Katarina Olsson, chef för det skadeförebyggande arbetet på Göta Lejon.

Under 2008 inträffade totalt 74 bränder, vilket är tolv färre jämfört med året innan. I de allra flesta fall brann det i skolbyggnader, 46 skolor och 12 förskolor drabbades.

– När det gäller skolbränder har läget stabiliserats, vi hade ungefär lika många förra året som 2007, då vi såg en kraftig nedgång, säger Katarina Olsson.

Räddningstjänsten snabbt på plats

7F94.jpg
Hon tycker att Räddningstjänsten har en stor del i den positiva trenden när det gäller bränder.

– Det är en kombination av att bränderna upptäcks tidigt och att räddningstjänsten är så snabbt på plats. Vi har också ett nära samarbete med räddningstjänsten för att förebygga skolbränder. Sedan i höstas utbildas alla femteklassare i brandsäkerhet, säger Katarina Olsson.

Det enträgna arbetet med att informera förvaltningar och bolag hoppas hon också har haft effekt.

– Vi poängterar hela tiden vikten av att analysera de bränder som inträffar – när, hur och varför. Många små incidenter kan vara ett tecken på att det finns risk att något större inträffar. Därför ska allt, även sådant som hamnar under självrisk analyseras, säger Katarina Olsson.

Traditionellt sett är brand en stor skadeorsak. Men stora poster i Göteborgs stads skadestatistik är också vattenskador, vandalisering och inbrott. Den totala skadekostnaden ökade förra året med nio miljoner kronor, eller fem procent, och är nu uppe i knappt 187 miljoner kronor.

– Kostnaderna har ökat stadigt över tid. De senaste åren har registreringen av kostnader, skador och antal blivit bättre, säger Katarina Olsson.

Vattenskadorna ökar överlag

Vattenskadorna kostade drygt 54 miljoner förra året, en ökning med knappt elva miljoner jämfört med 2007. Något som hänger samman med den stora vattenskadan som drabbade Gårda brandstation i mars förra året.

Men vattenskadorna ökar överlag. Dels beror det på att vattenläckagen från rör inuti byggnaderna blivit fler, dels på att antalet utifrån kommande vattenskador ökat. Kraftigare skyfall har blivit vanligare.

– Vattenskador är ett område som vi ska titta närmare på. Det krävs flera olika åtgärder, allt från förbättringar av underhållet till att rensa i vattendragen, säger Katarina Olsson.

45E.jpg

Brunnsboskolan: Brand i fasad, släcks av förbipasserande. Foto: Räddningstjänsten Storgöteborg

Läs också:
Skadegörelse, glaskross och klotter kostade 63,4 miljoner [2009-01-30]