Tidig upptäckt sparar pengar. Kostnaderna för bränder i Göteborgs skolor är nere på rekordlåg nivå. Även stadens kostnad för vandalisering minskar. Förra året blev ett av de allra bästa för Göta Lejon, Göteborg Stads eget försäkringsbolag.

– Ja, det är fantastiskt fina siffror, främst för bränderna, kommenterar Katarina Olsson, chef för skadeförebyggande på Göta Lejon.

Göteborgs stad drabbades inte av någon stor brand förra året. Totalt har kostnaden för brandskador minskat med hela 23 miljoner kronor, jämfört med 2011.

Upptäcks tidigt
– Att kostnaderna ändå minskar beror på att bränderna upptäcks så tidigt, säger Katarina Olsson.

– Det beror i sin tur på att vi har byggt ut med automatlarm på de flesta håll Vi är väldigt glada för att bränderna upptäcks så tidigt att det inte hinner bli nån större skadeutveckling.

Att bränderna upptäckts tidigt beräknas ha sparat in cirka 16 miljoner kronor åt kommunen.

Bränder på äldreboenden och idrottsanläggningar ligger kvar på ungefär samma nivå, ett 30-tal bränder. Här är brandorsaken oftast ”glömd spis”.

Men trots ljusningen: Det har faktiskt brunnit i 35 skolor i Göteborg under året, 31 av dem var anlagda bränder. Skadorna för skolbränder uppskattas i årsrapporten till 364.000 kr, ( 2,2 milj kr 2011.)

Informerar femteklassarna
– Det är rekordlågt och väldigt roligt, kommenterar Katarina Olsson.

Hon tror att kommunens långsiktiga, förebyggande arbete har stor betydelse.

– Våra kunder och Räddningstjänsten gör ett viktigt jobb, inte minst informationen ute i skolorna till alla femteklassare som nu har pågått i tre år. Det ger utslag till slut, säger Katarina Olsson.

En trist plump i protokollet är att det fortfarande vandaliseras, klottras och krossas glas för 47 miljoner kronor i Göteborg. Det är visserligen en minskning med 6 miljoner från 2011, men är ändå mycket ”onödiga” pengar.

Krossat glas för miljoner
– En stad av Göteborgs storlek kan aldrig bli helt fri från vandalisering, men 47 miljoner på ett år är ju ganska mycket pengar. Det kunde verkligen användas till bättre saker, säger Katarina Olsson.

De olika stadsdelarnas skadekostnader går också åt rätt håll. De minskade från nästan elva till knappt åtta miljoner förra året.

– Det innebär att stadsdelarna nu nästan är nere på samma nivå som 1999. Ett tag var summan uppe i 20 miljoner men har minskat successivt, vilket visar att de lyckas med sitt förebyggande arbete.

– Stadsdelarnas kostnader för krossat glas ligger nu på cirka fem miljoner, men det har varit uppe i 12 – 13 miljoner.

Den totala skadekostnaden för Göteborgs stads förvaltningar och bolag 2012 uppgick till 181 miljoner kronor, vilket är en minskning med 21 miljoner från 2011.