Ett trendbrott. Kötiden hos Boplats har inte ökat under 2021 jämfört med 2020. Det är ett trendbrott eftersom kötiden tidigare har ökat varje år. Det är kortare kötid på nyproducerade lägenheter än vanliga lägenheter.

Under 2021 var den genomsnittliga kötiden för att få ett kontrakt hos Boplats runt 6,4 år eller 2 336 dagar. Det är något lägre än 2020 när kötiden i genomsnitt var 2 407 dagar. I och med att kötiden har ökat varje år som kön funnits, så är det ett trendbrott.

– Det skulle kunna bero på pandemin och att personer som har sitt nuvarande boende i en hyresrätt har varit mindre aktiva i sitt sökande, säger Maria Meyer-Martins, vd för Boplats Göteborg.

Följer utvecklingen

Boplats kommer att följa utvecklingen de kommande åren, för att se om det är en tillfällig nedgång eller om trendbrottet håller i sig.

Under 2021 har antalet lägenheter som annonserats ut ökat med ungefär 1300. Det beror bland annat på att Boplats förmedlat 995 nybyggda lägenheter. Det är 298 fler än under 2020.

Sex nya hyresvärdar har tecknat avtal med Boplats och totalt har 29 hyresvärdar förmedlat sina lägenheter via Boplats under 2021. Drygt 8 000 nya bostadssökande har registrerat sig.

Skiljer två år

 Det är kortare kötid för nybyggda lägenheter än vanliga lägenheter. Den genomsnittliga kötiden är  4,4 år jämfört med 6,7 år för vanliga lägenheter med lägre hyra. Nyproducerade lägenheterna med en årsmedelhyra på 2 156 kronor per kvadratmeter har 45 sökande. Vanliga lägenheter med en årsmedelhyra på 1 438 kronor har 255 sökande.