”Stor insats för miljön och underlättar för chaufförerna”. Göteborgs Stads arbete med att minska mängden reklam i pappersform till förvaltningar och bolag har på kort tid blivit framgångsrikt. Från 20 till 100 kilo reklam om dagen till 10 till 15 kilo per vecka. “Det är en stor insats för miljön och det underlättar också arbetet för våra chaufförer”, säger Peter Denke som håller i projektet på Stadens bud inom Göteborgs Stads leasing AB.

Antalet kilo reklam inom Göteborgs Stad har minskat kraftigt under hösten. Foto: Peter Denke

Projektet med att minska fysisk reklam inom Göteborg Stad började i liten skala under våren och har utökats under hösten.

När budbilschaufförerna hämtar posten hos Postnord sorterar de ut reklamen och lämnar den på kontoret hos Stadens bud. Där går Peter Denke, eller någon av hans kollegor, igenom reklamutskicken för att se så att inga vanliga brev kommit med av misstag.

– I början skickade vi tillbaka all reklam och bad avsändaren att ta bort mottagaren ur kundregistret. När vi började med förskoleförvaltningens och grundskoleförvaltningens post rörde det sig om mellan 50 och 100 kilo reklam per dag, de får ungefär 90 procent av all reklam.

Får en miljöeffekt

Det blev alltför stora mängder reklam att skicka tillbaka. Så istället tog Peter Denke kontakt med avsändaren på telefon eller mejl för att be dem stoppa framtida reklamutskick.

– På så sätt kan vi medverka till att reklamen inte trycks och det är då vi får en miljöeffekt, säger Peter Denke och tillägger att reklamen numera källsorteras i stället för att skickas tillbaka.

Har gett resultat

 Arbetet har gett resultat. Från början kom det in mellan 20 och 100 kilo reklam om dagen. Nu är det ungefär 10 till 15 kilo per vecka.

– Det tog oss fyra och en halv vecka att få in vårt första ton reklam. Men då ska man tänka på att det varit mycket julklappskataloger under den perioden.

Fler vill vara med

Tanken är att fysisk reklam ska minska inom alla stadens förvaltningar och bolag. Målet är att 90 procent av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag ska ansluta sig till projektet under 2022.

– Förvaltningarna och bolagen tycker att det är bra. Det roligaste med det här är att ryktet börjar sprida sig, fler hör av sig och vill vara med.

Vad har företagen som skickar reklamen sagt när du kontaktat dem?

– I nio av tio fall har jag inte fått något svar. Vissa av de stora företagen har svarat att det inte är några problem att ta bort mottagaren från utskickslistan. Andra har sagt att de till exempel skickar inspirationstidningar till förskolor för att de vill ha det, säger Peter Denke.

Utöver att arbeta med projektet arbetar han också med utvecklingsfrågor och kundvård och är själv en av budbilschaufförerna.

– Jag har en öppen och god dialog med alla förvaltningar och bolag. Jag ringer eller mejlar så fort det uppstår frågetecken, det är de som bestämmer vad som ska delas ut. Jag har också bett dem att höra av sig om reklam som slinker igenom.