En stor konferens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland barn och ungdomar lockar över 700 deltagare till Folkets Hus vid Järntorget på onsdag och torsdag. "Det här är det största arrangemang vi gjort", säger projektledare Marie Schedin.

En lång rad professioner kommer i sin vardag i kontakt med barn och unga som har någon form neuropsykiatrisk problematik. Bland de 700 konferensdeltagarna, som tillsammans bokat över 2000 föreläsningsplatser, finns förutom många representanter från skolans värld också läkare, forskare, psykologstudenter, anhöriga och personer med egen problematik.

Pelle Sandstrak pratar om Tourettes
Konferensen kan ses som en avrundning på den föreläsningsserie som under året lockat över 380 personer att ta del av nya rön och diskutera hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ges bättre förutsättningar.

– Till konferensen kommer i huvudsak besökare från Göteborg och kranskommunerna. De har totalt 21 föreläsningar att välja på – och till några av dem finns det faktiskt fortfarande platser kvar, säger Marie Schedin.

Konferensen rivstartar på onsdagsmorgonen med Pelle Sandstraks föredrag på Draken med utgångspunkt i hans bästsäljande bok ”Mr Tourette och jag”.

Tidiga insatser ger bättre vardag
Efter Pelle Sandstrak följer en annan av de mer uppmärksammade programpunkterna: TuTi. TuTi står för Tidig upptäckt – Tidiga insatser och är ett samverkansprojekt mellan barnhälsovården i Göteborg, barnneuropsykiatriska kliniken på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus samt barn- och ungdomshabiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän.

– Forskningen visar att barn med autismdiagnos som tidigt får insatser och stöd, har mycket större möjligheter att kunna fungera i familjens vardagsliv och i skolan där man ska kunna tillägna sig kunskaper i grupp, säger habiliteringscefen Bosse Zetterlund.

I samband med 2,5 års-kontrollen på barnavårdscentralen tittar man därför sedan i våras extra efter utvecklingsavvikelser som kan peka på att barnen bör utredas för frågeställningar kring autism.

Utställningshall blir mötesplats
Barn med avvikelser får remiss till BNK där de utreds av specialutbildad personal. I de fall barnen får en autismdiagnos remitteras de vidare till barn- och ungdomshabiliteringen, där man tidigt kan sätta in insatser för att på sikt nå ett bättre resultat.

– Men i programmet hittar man bland annat också spännande samtal kring hur man bemöter personer med kognitiva svårigheter och hur skolsituationen ser ut för elever med autismtillstånd, säger Marie Schedin.

I samband med tvådagarskonferensen finns dessutom en utställningshall som man hoppas ska komma att fungera som en mötesplats och ett samlande forum för de många deltagarna.

Fotnot:
Bakom konferensen ”Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och ungdomar – kunskap, insikt och samverkan” står Göteborgs stad, BUP, BNK, Barn- och ungdomshabiliteringen, Ananke, Autism och Aspergerföreningen samt Attention.