Belönas för samarbete med sociala företag. Krami Göteborg, ett samarbete mellan kriminalvården, social resursförvaltning och Arbetsförmedlingen, har fått ett fint pris för sitt goda samarbete med sociala företag i Göteborg. Priset kallas Stora sociala företagsfrämjarpriset och delas ut av Coompanion och de sociala företagen i Göteborgsregionen.

I Krami samarbetar kriminalvården, social resursförvaltning och Arbetsförmedlingen kring personer som vill lämna ett liv i kriminalitet och missbruk bakom sig. Målet är att deltagaren ska finna, få och behålla ett arbete. På stora sociala företagsdagen som nyligen ordnades på Svenska mässan fick Krami ta emot Stora sociala företagsfrämjarpriset för sitt goda samarbete med sociala företag.

Språngbräda ut i arbetslivet
– Jättekul att vi uppmärksammas. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med de sociala företagen genom åren. De betyder oerhört mycket för våra deltagare. De blir en språngbräda ut i arbetslivet. Här får de den tid och det utrymme de behöver efter att ha varit borta från arbetsmarknaden en lång tid, säger Jenny Thimell från Krami Göteborg.

Hennes kollega Hampus Lindahl fortsätter:

– Även om priset kom lite som en överraskning blev vi givetvis jätteglada! Jag tror att framgången i samarbetet mellan de sociala företagen och Krami bland annat handlar om en ömsesidig respekt för varandra och att alla verksamma inom Krami har samma positiva inställning till att denna arbetsmarknadssektor behövs och behöver växa.

”Intresse, engagemang och gedigen handläggarkunskap”
Coompanion och de sociala företagen i Göteborgsregionen utsåg tillsammans vinnaren. Motiveringen löd så här:

”Krami Göteborg har under 13 års tid deltagit i utvecklingsarbetet av de sociala företagen i Göteborg. Sociala entreprenörer vittnar om hur de möts av intresse, engagemang och gedigen handläggarkunskap utifrån samarbetet. Detta har bidragit till etableringen och utveckling av många sociala arbetskooperativ och därmed öppnat möjligheter till arbete och försörjning, även för dem som stått långt från arbetsmarknaden. Samarbetet inom Krami har resulterat i ett regeringsuppdrag som bland annat innebär att Göteborgsmodellen ska spridas till andra delar av landet.”