Kreditvärderingsinstitutet Moody’s har fortsatt högt förtroende för Göteborg stads ekonomi. Tillsammans med Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Wien får Göteborg högsta betyg i institutets nya redovisning.

– När vi förra året uppgraderades två steg och tog klivet upp på högsta nivå var jag förvånad. Det är jag inte den här gången, säger Hans Olsson, finanschef på stadskansliet.

Den högre kreditvärderingen i december 2006 gav Göteborg betydande fördelar.

Respekt för den ekonomiska hanteringen

– Vi fick genast väsentligt bättre lånevillkor. Jag räknar med att staden och dess bolag under året tjänat flera miljoner kronor i räntor till följd av uppgraderingen, säger Hans Olsson som i dagarna väntar på resultatet av ett annat kreditvärderingsinstituts bedömning.

– Om vi kan klättra något steg även hos Standard & Poors skulle det stärka vår ställning ytterligare. Där har vi just nu det tredje högsta betyget, och det fungerar lite som en bromskloss för oss.

Moody’s uttrycker respekt för Göteborgs sätt att hantera sin ekonomi:

”Göteborg har under längre tid hållit sina kostnader under kontroll, samtidigt som det finns en stark efterfrågan av de tjänster som stadens kommunala bolag erbjuder”, skriver man och betonar vidare vikten av att Göteborg lyckats bredda sin ekonomi och sitt näringsliv.