Nina Rung är kriminolog med stor erfarenhet av att inom polisen utreda brott mot barn.

Blå Stället 28 mars. Är du förälder, vårdnadshavare, ledare inom ideella organisationer eller möter barn i din yrkesroll? Passa på att komma till Blå Stället i Angered den 28 mars. Då föreläser kriminologen och genusvetaren Nina Rung om barns utsatthet för våld och sexuella övergrepp.

– Vi som vuxna måste bli bättre på att fråga barn om våld och sexuella övergrepp och också vara beredda på att ta emot deras berättelser, säger Jenny Helin, samordnare för arbetet mot våld i nära relationer i stadsdelsförvaltningen Angered, när hon berättar om varför de har valt att bjuda in Nina Rung som föreläsare till Blå Stället i Angered.

– Det känns lite som ett statement att bjuda in just Nina Rung. Med den bakgrunden hon har tror jag att det kommer att bli en riktigt bra föreläsning, men också en markering från oss som stadsdel att det inte är okej att behandla barn illa.

Trygga rum för samtal
Jenny Helin och hennes kollegor på stadsdelsförvaltningen Angered arbetar på många olika fronter för att skapa forum där det finns möjlighet att prata om barns utsatthet för våld och sexuella övergrepp. Det handlar om föräldrautbildningar, att prata med barn- och ungdomar i skolan, eller erbjuda öppna föreläsningar.

– Det är många fler barn som är utsatta för våld och sexuella övergrepp än vad vi vill tro, och det är just därför som vi behöver prata om frågorna. Skapa trygga rum för samtal och också öka kunskapen om hur man ska möta och bemöta barn som vill berätta.

Viktigt att ställa frågor
Jenny Helin vill se såväl föräldrar som ideella ledare och andra som i sin yrkesroll möter barn och ungdomar på föreläsningen med Nina Rung. Hon menar att det är viktigt att människor som möter barn och ungdomar måste höja sin kunskap och bli bättre på att faktiskt ställa frågor. Något som kan vara väl så svårt. Hon konstaterar också att man som vuxen, med en ökad kunskap kan bli bättre på att placera skulden där den hör hemma.

– Vi som vuxna måste kunna möta barn och ungdomar och få dem att förstå att skulden aldrig ligger hos den utsatte – alltid hos förövaren. Om vi kan landa i det kanske vi kan minska risken för att någon som själv blivit utsatt i sin tur utsätter någon annan.

Rätt att leva utan våld
Och även vad gäller den frågan faller Jenny tillbaka i kunskapen; bara om man får kunskap kan man förändra och ändra. Har du själv uppfostrats med våld – fysiskt eller psykiskt – är det lätt att fortsätta på samma sätt när man själv får barn.

– Vi måste lära alla vuxna att barn har rätt till sin integritet och att leva sina liv fria från alla typer av våld. Man får helt enkelt inte kontrollera barn med hjälp av våld eller hot om våld.