Barnens utsatthet har kommit mer i fokus. Göteborg var först i landet med ett skyddat boende i kommunal regi för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Idag är verksamheten dubbelt så stor och barnsamtal och samhällsinformation har fått större utrymme.

1983 öppnade kommunen ett skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och deras barn på Linnégatan i Göteborg.

– Anledningen var att det fanns behov av ett skyddat boende där kvinnorna kunde bo tillsammans med sina barn. På den tiden brukade barnen omhändertas när kvinnorna sökte skydd, säger Lotta Bengtsson, kvinnosamordnare på Kriscentrum för kvinnor.

Vid starten fanns fem platser. Sedan dess har skyddsboendet bytt adress och utökats till tolv platser. På Carl Grimbergsgatan finns både ett kollektivt boende och små lägenheter där kvinnorna och barnen kan stanna upp till fyra månader.

Stöttar kvinnorna med samtal
Under årens lopp har också verksamheten förändrats. Redan efter ett par år kompletterades boendet med en samtalsmottagning som gav stöd och råd till utsatta kvinnor.

– Idag finns fyra kuratorer som jobbar med samtal, både enskilt och i grupp. De flesta kvinnorna har utsatts för våld i nära relationer, men vi möter också kvinnor som själva har en egen våldsproblematik, säger gruppchefen Lena Magnusson.

En del av samtalsmottagningen är Utväg kvinnor.
– De får polisrapporter och anmälningar om våld mot kvinnor. Utväg kvinnor arbetar uppsökande genom att erbjuda dessa kvinnor stöd, säger Lena Magnusson.

Barnen blir också sedda
En av de stora förändringarna är ökad medvetenhet om hur barn påverkas av att leva med våld i familjen. På senare år har barnens utsatthet uppmärksammats, och numera betraktas barn som bevittnat våld i hemmet som brottsoffer.

På Kriscentrum för kvinnor finns ett stort lekrum och en särskild lekarbetspedagog.

– Barnen får hjälp att bearbeta sina upplevelser och stärka självkänslan. Bland annat genom giraffsamtal, lekarbete och trappansamtal – en metod där samtalet sker i olika steg, säger Lena Magnusson.

”Det förekommer överallt”
Dagens mångkulturella samhälle innebär att fler invandrade kvinnor söker skydd på boendet.

– Därför arbetar vi också mer med samhällsinformation. Många av kvinnorna kan inte så bra svenska och har levt isolerat. De behöver få information om sina rättigheter och skyldigheter, säger Lotta Bengtsson.

Jämfört med för 30 år sedan är synen på våld annorlunda idag.

– Idag vet alla att det kan hända vem som helst – våld i nära relationer förekommer överallt, säger Lotta Bengtsson.

Öppet hus med föreläsningar
Den 17 september firas jubiléet med öppet hus på eftermiddagen. Då får medarbetare i staden som möter våldsutsatta kvinnor, polisen, åklagarmyndigheten och andra samarbetspartners veta mer om verksamheten.

– Vi visar verksamheten och berättar om vårt arbete. All personal finns på plats under dagen för att berätta och svara på frågor. Det blir dessutom tre miniföreläsningar – Att vara barn på Kriscentrum för kvinnor, Från offer till problem och Trygghet och självaktning, säger Lena Magnusson.