Lär sig se, hantera och förebygga. Sexuella trakasserier på krogen och festivaler sker oftast i det fördolda, men nu ska personalen som arbetar i Göteborg få utbildning i hur man upptäcker, hanterar och inte minst förebygger fenomenet. Till exempel kommer runt 240 medarbetare under Way out West i sommar att utbildas av tillståndsenheten.

– Det finns många praktiska åtgärder att vidta men det kanske allra viktigaste är att medvetandegöra alla som arbetar i den här typen av miljöer, så att de är vaksamma på signaler på att en gäst utsätts för sexuella trakasserier och hur man ska hantera en sådan situation, säger tillståndsenhetens chef Annelie Silvander.

6B46_3.jpg
Hennes avdelning har nyss fått i uppdrag av Social resursnämnd att utbilda personalen som arbetar på Göteborgs krogar och festivaler i det brännande aktuella ämnet. I media har dramatiska händelser i alltifrån Köln till Kungsträdgården uppmärksammats, men sexuella trakasserier kan ta sig många uttryck och sker av naturliga skäl oftast i det fördolda, särskilt i nöjes- och nattlivets dunkla ljus.

Kostnadsfri och obligatorisk
– En viktig sak att arbeta aktivt med är just hur krogarnas lokaler eller olika ytor på stora festivaler är utformade och ljussatta, så att man försvårar avvikande beteende, säger Annelie Silvander.

Den föreläsning om sexuella trakasserier som nu erbjuds är kostnadsfri, men också ett obligatorisk krav för den som söker serveringstillstånd för festivaler i Göteborg.

– Bara för Way out West handlar det om runt 240 personer som ska utbildas i de här frågorna, i samband med det informationsmöte som vi har med arrangören och den tillfälliga personalen innan festivalen startar, säger Annelie Silvander.

Alkohol och konflikter
Frågan kommer dessutom att läggas till som ett moment på den utbildning som Göteborg stad sedan tidigare erbjuder de mer permanenta krögarna och deras personal. Utbildningen tar bland annat upp vilka rättigheter och skyldigheter man enligt lagen har som personal när man serverar alkohol, men även frågor som konflikthantering och risker med alkohol.

Utbildningen, som hålls för omkring 250 personer om året, är obligatorisk för personal på krogar som har öppet efter kl 01.