Unik miljö ska rustas upp. Dicksonska palatset vid Heden ska rustas upp för att hysa så väl kontor som restaurang. Den vita köpmansvillan vid Heden, som länge använts till representation, är en av fastighetsägaren Higabs satsningar på historiska miljöer som ska öppnas upp för göteborgarna.  

Stadens fastighetsbolag Higab söker kreativa koncept för en restaurangverksamhet som kan flytta in i och ta tillvara på Dicksonska palatsets historiska och välbevarade interiör.

− Vi hoppas kunna hitta någon som kan ta tillvara och lyfta fram det här vackra och unika huset och göra det tillgängligt för göteborgarna, säger Anette Persson, affärsutvecklare på Higab.

Kräver varsam renovering

Visionsbild: Liljewall arkitekter

Den pampiga vita villan i ena hörnan av Heden byggdes 1862 som hem till köpmannen Oscar Dickson och hans familj. Villans två nedersta våningar med festsalar och trapphall har kvar sin originalinredning och är byggnadsminnesförklarat sedan 1973.

Det innebär att den restaurang som flyttar in i villan kommer att få anpassa sin verksamhet efter den befintliga interiören. De delar av lokalerna som har bevarandekrav kan inte byggas om utan endast renoveras varsamt.

− Men vi har möjlighet att inreda ett modernt restaurangkök då det ursprungliga köket byttes ut för länge sedan, säger Anette Persson.

Nya lokaler på vinden

Palatsets tredje våning består idag av kontor och det troligtvis göra även efter upprustningen. På vinden ska helt nya lokaler skapas genom att ta fram befintliga takkupor som ska ge ljus.

När villan byggdes fanns även ett orangeri som ska återskapas vid entrén och tillgängligheten ska förbättras med ny entrétrappa och nya hissar.

Sista dagen för att lämna in ett konceptförslag är den 16 oktober. När rätt hyresgäst hittats går Higab vidare med byggprojektet och om allt går som planerat flyttar den nya restaurangen in i mitten av 2022.

Byggnadens historia vägleder

Parallellt med Dicksonska palatset ska Higab även rusta upp de historiska miljöerna Billdals gård och Feskekôrka.

− Även här är målsättningen att öppna upp de här unika byggnaderna för göteborgarna och vara lojal mot dess ursprung. Du ska till exempel kunna gå till Feskekôrka för att köpa och äta fisk och skaldjur och njuta av platsen. Så som det varit i alla år.