Siffror från Brottsförebyggande rådet pekar på att det krogrelaterade våldet ökar i Sverige. Men på Avenyn är tendensen den motsatta – antalet anmälda brott minskar. Bättre utbildade ordningsvakter och insatser för att minska berusningsdrickandet på krogen kan vara några av förklaringarna.

Antalet anmälda restaurangrelaterade våldsbrott på Avenyn har minskat de senaste åren. Förra året anmäldes 119 våldsbrott på och i anslutning till Avenykrogarna, vilket kan jämföras med 199 fall år 1998.

Polis och vakter samarbetar

Per-Åke Loftegård är poliskommissarie på närpolisområde Göteborg City och har följt utvecklingen av det restaurangrelaterade våldet i Göteborg. Han säger att det är svårt att veta exakt vad minskningen beror på men lyfter fram ett ökat samarbete mellan polis och ordningsvakter och att allt fler restauranger idag har auktoriserade ordningsvakter.

– De auktoriserade vakterna är i regel bra på att hantera människor, vilket gör att vi får bukt med mycket av det våld som annars skulle kunna uppstå i krogkön, säger Per-Åke Loftegård.

Att kompetensen bland ordningsvakterna på Avenyn ökat de senaste åren är en bild som också bekräftas av Jannis Christof, ordningsvaktschef på Nivå:

– Polisen och säkerhetsföretagen har legat på för att man ska anlita auktoriserade ordningsvakter. Samtidigt har också krögarna insett att kompetenta vakter kan vara ett konkurrensmedel i sig – om vakterna är otrevliga går man ju gärna någon annanstans, säger Jannis Christof.

400 har fått RUS-utbildning

Per-Åke Loftegård tror också att RUS-projektet har haft betydelse när det gäller att minska våldet på Avenyn. I RUS-projektet samverkar polis, restaurangbransch och kommun för att minska våld och skador till följd av att folk dricker sig alltför berusade på krogen.

– Genom RUS-utbildningarna lär sig personalen att man inte kan servera alkohol hur som helst utan att det får konsekvenser, menar Per-Åke Loftegård.

RUS-projektet har utbildat närmare 400 restauranganställda i ansvarsfull alkoholhantering sedan starten i mars 2003. Merparten av dessa arbetar på krogarna längs med Avenyn.

– Det är ju svårt att dra några slutsatser utifrån de här siffrorna, men om vårt arbete kan ha bidragit till att våldsbrottsligheten har minskat, så är det mycket positivt, säger Louise Bergman, projektledare för RUS-projektet.