Krogvakterna i Lorensbergs närpolisområde har tillsammans med polisen bildat ett särskilt ordningsvaktsråd. ”Vi behöver bli bättre på att samarbeta, polisen är ju våra arbetsledare. Polisen har tilldelat oss viss form av polismakt när vi arbetar och då måste vi också ha en tätare dialog”, säger Jannis Christof, ordförande i Ordningsvaktsrådet Lorensberg.

– Det finns ett samarbete och har funnits innan vi startade det här rådet och i mångt och mycket fungerar det bra men i vissa fall så har det inte klaffat hundra procent och det vill vi att det ska göra. Vi måste bli ännu tajtare med polisen och polisen måste bli mer synlig i vårt arbete, säger Jannis Christof.

Går nu ut aktivt

Förutom samarbetet med polisen ska det nya rådet också stärka ordningsvakternas yrkesroll och förbättra arbetsmiljön.

– Vi har under en ganska lång period försökt förbättra anseendet för ordningsvakterna och framförallt har vi försökt få bort de som är olämpliga i dörrarna och ersätta dem med utbildade ordningsvakter. Vi har ett gott samarbete med de flesta ordningsvakter men det är också viktigt att vakterna har ett forum de kan vända sig till i kontakten med polisen, säger Ingemar Nord, chef för närpolisen i Lorensberg.

Formellt bildades Ordningsvaktsrådet Lorensberg redan i maj men nu går ordningsvakterna och polisen ut aktivt för att tala om att rådet finns och fungerar.

Mer organiserat samarbete

Närmast på dagordningen står en träff med samtliga närpolischefer i Göteborgsområdet. Därefter samlar rådet det hundratal ordningsvakter som arbetar på krogarna i Lorensberg, ett tredje möte ordnas också för krögarna i området. Tanken är att samarbetsformen så småningom ska spridas också till andra närpolisområden i Göteborg.

– Vi vill ha ett effektivare informationsflöde både från oss till polisen och tvärtom, det behövs en mer organiserad form på samarbetet. Till exempel bättre kommunikation vid incidenter och information kring vad som är på gång i stan och i nattlivet, säger Jannis Christof.

Språk och agerande är viktigt

– Och ordningsvakter måste bli mer professionella när de agerar och när de talar. När de kallar på polis och ska agera gentemot polis så ska det finnas ett visst formellt språk och det ligger på oss att förbättra detta, säger Jannis Christof.

– Vi från polisen vill dels att ordningsvakterna är med och bekämpar och förebygger brott, dels att de ska bli mer professionella i sitt arbete. Genom att förbättra vakternas sätt att agera så kan vi förbättra deras anseende, säger Ingemar Nord.

Ordningsvaktsrådet Lorensberg består av åtta personer. Förutom representanter från polis och ordningsvakter deltar också Göteborgs Stad via det så kallade RUS-projektet som sedan tidigare samarbetar med polis och restaurangbransch.