Andelen unga som blir föremål för indrivning har minskat i Göteborg sedan kronofogdemyndigheten började jobba aktivt förebyggande för tre år sedan. Nu ska Sveriges alla kronofogdar börja tillämpa modellen. ”Vårt arbete går ut på att se medborgaren och inte bara pengarna, att vi tar ett samhällsansvar och inte bara vårt indrivningsansvar", säger Dan Jering vid kronofogdemyndigheten i Göteborg.

– Betalningsmoralen är väldigt hög. Men det finns regler och lagar som skapar problem. Många som inte betalat skulle ha gjort det om systemet sett ut på ett lite annorlunda sätt, säger Dan Jering som är presschef och tidigare chef för den förebyggande enheten i Göteborg.

Skadeståndsdomar ett problem

Genom att föra statistik på inkomna ansökningar om betalningsförelägganden kan man nu peka på problemområden. Och då kan också lagstiftare och beslutsfattare få vetskap om dem.

5A0C_3.jpgDan Jering tar skadeståndsdomarna som exempel. Kronofogdemyndigheten får in tusentals sådana ärenden varje år.

– Många unga killar hamnar i kronofogdens register efter att ha dömts att betala skadestånd. De väntar på ett inbetalningskort för att kunna betala in skadeståndet till den de är skyldiga skadeståndet. Men det kommer inte från domstolen.

– I stället kommer det ett krav från oss. Om de här killarna hade fått veta tidigare vart de skulle vända sig så kunde de betalat direkt, berättar Dan Jering.

Metod från Konsument Göteborg

Fler exempel på regler som inte fungerar så bra menar Dan Jering är Trafikförsäkringsföreningens straffavgifter för om någon dröjer några dagar med att försäkra sin bil.

Där kan Vägverkets information om vad som gäller vid ägarbyte bli tydligare. Att köpa medicin på avbetalning är också en skuldfälla som drabbat många, inte minst psykiskt sjuka.
I registret som Kronofogdemyndigheten i Göteborg byggt upp går det att statistiskt se vilka ansökningar om betalningsförelägganden som kommer in och vad det är för typ av skulder.

4D3A.jpg

På myndigheten kan man nu samla ihop, bearbeta och vidarebefordra informationen som kommer från handläggarna och sprida den, både till den breda massan, till samhällsdebatten och till beslutsfattarna.

Dan Jering tog med sig den förebyggande modellen från Konsument Göteborg där han tidigare arbetade. Skatteverket vill nu sprida det nya sättet att arbeta till Sveriges övriga nio kronofogdemyndigheter via sin nya förebyggande enhet i Stockholm.

Kan påverka lagstiftningen

– Det gläder mig att Skatteverket tar efter modellen för det kommer att påverka lagstiftningen och ge interna förbättringar framöver, säger Dan Jering.

Till exempel kan en lagändring vara på gång när det gäller barn och ungdomar som skuldsatts genom att deras föräldrar skrivit över bland annat bilar på sina barn som sedan belastats med p-böter, vägskatteskulder och liknande.

Frågan aktualiserades av kronofogdemyndigheten i Göteborg och är nu uppe till behandling i Riksdagens lagutskott. Dan Jering ska medverka i den en hearing som hålls i början av februari.

Statistik:

– Andelen ungdomar i Västra Götaland som blir föremål för indrivning hos kronofogdemyndigheten minskar, men antalet ansökningar om betalningsförelägganden har ökat över hela landet flera år i rad. Även i Göteborg, både när det gäller ungdomar och övriga.

– Kronofogdemyndigheten i Göteborg hade fram till i oktober 2003 fått in 22.975 ansökningar om betalningsförelägganden i Göteborg varav 475 gällde personer 20 år och yngre.

– I hela Västra Götaland var antalet ansökningar om betalningsföreläggande 101.107 stycken 2002. Statistiken för 2003 är inte klar men en ökning med 13 till 15 procent förutspås jämfört med året innan. Ökningen kan antingen förklaras av en allmänt försämrad ekonomi eller att fordringsägarna nu är snabbare med att ansöka om betalningsföreläggande.

Antal ansökningar om betalningsförelägganden i Göteborg (postnr 40-42) fördelat på några olika kategorier

3246.jpg