Ett nytt och ett gammalt landmärke. Kuggen på Lindholmen och Pagoden på Gullbergsstrand är årets bästa byggnader. Det anser juryn för Per och Alma Olssons fond som varje år belönar byggherrar som under året färdigställt byggnader som är både praktiska och estetiskt tilltalande.

”På en svår men viktig plats, i centrum av det framväxande Lindholmen, bildar Kuggen ett band mellan utbildning, forskning och näringsliv. Med uppenbar auktoritet blir den genom sin blotta gestalt stadsdelens självklara mittpunkt och stadens senaste landmärke” skriver juryn i sin motivering.

Har fått nytt liv
Kuggen delar priset med Pagoden i Gullbergsvass och så här skriver juryn om den:

6C48.jpg
”Med sitt karaktäristiska tak har Pagoden länge varit ett landmärke i staden. Efter att ha stått tom och övergiven i många år har byggnaden nu fått nytt liv. Genom ett nästintill kirurgiskt ingrepp i husets stomme har en långsträckt ljusgård åt öster skapats. Denna ljusgård formar ett öppet samband byggnaden och löser samtidigt problemet med husets mått och volymer som annars hade gett en alltför mörk mittkärna”.

Kuggen är ritad av Wingårdh arkitekter för byggherren Chalmers fastigheter. Pagoden är ritad av Semrén & Månsson och byggherre är Bygg-Göta AB.

Juryn, som enligt fondens stadgar ska vara ”fem konstförståndiga personer”, har i år bestått av Ann Catrine Fogelgren, kulturnämnden, Eva-Maria Hermansson och Claes Lindskog, kulturförvaltningen, Per Bornstein, Tekniska samfundet samt Emir Aganovic och Torbjörn Borglin, byggnadsnämnden.

Per och Alma Olson donerade för cirka 40 år sedan 100.000 kronor till Göteborgs stad där avkastningen skall användas till ett pris till den byggherre som under nästföregående år har färdigställt den bästa byggnaden i staden. Bland tidigare års prisade byggnader finns bland annat Götatunneln, Hotel Avalon och Gryyabs nya filteranläggning.

35AC.jpg

Den nya ljusgården i Pagoden.