Första fritidsenheten i landet. För en ung människa som är i processen att komma ut som homosexuell, bisexuell eller transperson, kan bemötandet från omvärlden bokstavligen vara skillnaden mellan liv och död. Det är en av många lärdomar som personalen inom Majorna-Linnés kultur- och fritidsförvaltning dragit, på vägen mot att bli en HBT-certifierad organisation.

– Det har varit en helt otroligt bra utbildning, med föreläsningar och diskussioner där vi har tvingats utmana och omvärdera många av de värderingar som vi har allra djupast inom oss. Vi arbetar oftast med unga människor och då har det varit oerhört viktigt att identifiera och syna hur den egna rollen och maktpositionen påverkar andras känsla av att vara exkluderad eller inkluderad, säger Linda Johannessen, områdeschef för kultur och fritid i Majorna-Linné.

711C.jpg
Vid fyra tillfällen under förra året fick de 20 medarbetarna inom enheten ta del av organisationen RFSL:s utbildning, och det hela avslutades i december med ett utmanande och krävande test där det krävdes godkänt av alla deltagare för att nå det hägrande målet: att bli Sveriges första HBT-certifierade fritidsenhet.

Symbol föder diskussion
– Det mest synliga beviset på certifieringen är att vi kan använda RFSL:s certifieringslogga på entréerna till våra verksamheter och på alla våra trycksaker. Det är en viktig signal till besökare som i andra sammanhang kan uppleva sig som utsatta och utestängda, vi visar att vi inte är en neutral mötesplats utan att vi tydligt tar ställning för de mänskliga rättigheterna för hbt-personer liksom för alla andra, säger Linda Johannessen.

Symbolen kan dessutom leda till välgörande diskussioner med besökare som undrar, ifrågasätter, gillar eller upprörs.

– Vi som har gått utbildningen och nu är certifierade är alltifrån fritidsledare och ungdomskonsulenter till chefer, parklekspersonal och fältarbetare, och vi ska alla tydligt visa att vi arbetar i en reflekterande miljö, att vi har ett normkritiskt förhållningssätt och att vi bryr oss. Vi ska tydligt stå upp för ett öppet samhälle där var och en är fri att vara som den vill, säger Linda Johannessen.

Ordval befäster normer
Medvetenheten berör alltifrån den fysiska miljön på fritidsgårdar och parklek, till hur medarbetare formulerar sig i tal och skrift.

– Om det till exempel bara finns de klassiska filmaffischerna med heterosexuella, älskande par på väggarna på fritidsgården ska vi se till att hitta eller skapa andra affischer också, som visar HBT-personers kärlek. Och vi ska vara noga med vårt språkbruk när vi möter en människa som vi inte känner och vet någonting om, eftersom formuleringar och ordval kan befästa och tvinga på någon normer och värderingar som de kanske inte står för, säger Linda Johannessen.

Hur betydelsefullt omgivningens bemötande är för HBT-personer var en av de stora insikterna som följde med utbildningen från RFSL.

– Det var väldigt intressant att höra vilken viktig symbolhandling det är för många människor när Göteborgs Stad hissar regnbågsflaggorna på Gustav Adolfs torg! När RFSL lämnade över våra certifieringsdiplom var det med orden att ett gott bemötandet av unga HBT-personer kan vara helt livsavgörande, ja bokstavligen skillnaden mellan liv och död!

30F4.jpg