Allemansrätten, Göteborgs historia, barns rättigheter och svarta och vita jobb. Det är några ämnen i den 50-timmars kurs med samhällsinformation som alla nyanlända flyktingar och invandrare i Göteborg ska få. Ett 20-tal samtalsledare utbildas nu och de första kurserna startar i april.

– Vi börjar med de stora språkgrupperna, till exempel arabiska, persiska och somaliska. Alla samtalsledare talar hemspråket och vi siktar på att få bra en dialog om de här frågorna, inte ”korvstoppning”, säger Felix Reinhardt, verksamhetschef för introduktionsenheten i Gunnared.

Koder och tabun i den svenska livsstilen

I Göteborg blir det människor som kommit hit efter sommaren 2007 som går de första kurserna. Utbildningen bekostas med statliga pengar, eftersom deltagarna är ”i introduktion”, som termen lyder. För varje person utgår drygt 5.000 kronor för samhällsinformationen.

Kursen blir alltså 50 timmar lång – 20 gånger 2,5 timme. Här ryms ämnen om allt från hur man hittar i Göteborg och hur sjukvården fungerar till stora ämnen som demokrati, religionsfrihet, jämställdhet och hedersproblematik.

Kursen avslutas med information om attityder, koder och tabun i den svenska livsstilen och hur det kan uppstå kulturkrockar i det mångkulturella Sverige.

Gunnared har tagit på sig ansvaret

– Vad gäller kulturkrockar och andra känsliga frågor som ofta dyker upp har vi ett bra material utarbetat av Muna Dahl, projektledare för Sesamhuset. I ett samarbete mellan Gunnared, länsstyrelsen och vuxenutbildningen förra året var projektet ute och diskuterade med mer än 800 nyanlända på SFI-skolor (Svenska för invandrare), berättar Felix Reinhardt.

Delar av den nya samhällsinformationen ingick tidigare i SFI-undervisningen. Men för två år sedan beslutade regeringen att ändra SFI-förordningen så att undervisningen blev tydligare inriktad på svenska språket.

Ungefär samtidigt beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att varje stadsdelsnämnd ska kunna erbjuda samhällsinformationen till ”sina” nyanlända flyktingar och invandrare. Men efter ett initiativ och en utredning av Gunnareds stadsdelsförvaltning har nu Gunnared tagit på sig hela ansvaret för samhällsinformationen.

Göteborg är först i Sverige

– Vi kommer att debitera de två andra introduktionsenheterna – Biskopsgården och Frölunda – på deras andelar av den statliga ersättningen, som totalt ligger på cirka nio miljoner kronor. Jag räknar med att vi klarar att ge kurserna för 1.000 – 1.500 personer i år, säger Felix Reinhardt.

Det har alltså gått två år sedan regeländringarna trädde i kraft, först nu kan den nya samhällsinformationen starta.

– Men vi är ändå först i Sverige. Både Stockholm och Malmö ligger långt efter oss i det här arbetet, säger Felix Reinhardt.