Målinriktade studiecirklar för föräldrar är en mycket effektiv metod för att förebygga ungdomars missbruk av alkohol och narkotika. Majorna är först i Göteborg att ordna sådana föräldracirklar.

– Det ger mycket bättre resultat att engagera föräldrarna än att rikta information direkt till ungdomarna, säger Sven Andréasson, en av landets ledande alkoholforskare, som föreläste för skolpersonal och fältassistenter i Göteborg på torsdagen.

Strukturerade och målinriktade

– Studier i USA visar att barn till föräldrar som gått sådana cirklar dricker 30 procent mindre alkohol än barn i en kontrollgrupp. För narkotika är effekten ännu bättre, uppemot 50 procent mindre, säger Sven Andréasson.

Studiecirklarna får inte vara ”lösa i kanten” utan är mycket strukturerade och målinriktade, med bestämda teman vid varje träff. Med hjälp av videofilmer visas typiska problemsituationer i familjer med tonårsbarn och föräldrarna diskuterar lösningar.

– Syftet är att ge föräldrarna redskap och tips om hur man beter sig för att minska risken att barnen utvecklar problem med alkohol och narkotika, men även annat ”strul”, säger Sven Andréasson.

De faktorer som har störst betydelse i de här sammanhangen är att föräldrarna aktivt visar sina barn stöd och bekräftelse.

Hjälper inte att vara sträng

– Helt enkelt visa att man älskar sina barn. Det gör ju de flesta föräldrar, men de är ibland dåliga på att visa det. Det är förvånansvärt hur stor effekt man får av att påminna föräldrarna att ge uppmuntran, beröm och att hjälpa sina barn när de behöver hjälp, säger Sven Andréasson.

Att vara för sträng eller auktoritär förfelar ofta sitt syfte.

– Barn till sådana föräldrar tenderar att bli trotsiga, rebelliska och knarkar och super ofta mer än andra barn. Raka motsatsen, att inte ha några regler alls, är förstås inte bra heller. Det får ungefär samma effekt på barnen, säger Sven Andréasson.

– Man ska utöva ett tydligt ledarskap och se till regler efterföljs, men samtidigt visa värme och kärlek. Det kan ju tyckas vara ”allmän klokskap”, men det intressanta är att man alltså kan lära ut detta – och sedan se stor effekt på ungdomarnas drogvanor.

Steg för steg i Majorna

De förebyggande cirklarna bör genomföras när barnen är 12-13 år, innan de flesta börjat intressera sig för att experimentera med alkohol eller narkotika. I en av USA-studierna har barnen följts i fyra år.

– Effekterna blir faktiskt större ju äldre barnen blir, eftersom föräldrarna har lärt sig något som de sedan tillämpar under alla uppväxtåren, säger Sven Andréasson, som arbetar vid Folkhälsoinstitutet.

Han håller nu på med en större studie på 20 skolor i Stockholm för att se om resultaten från USA kan upprepas i Sverige. Även på Karl Johansskolan i Majorna pågår sådana föräldracirklar, kallade ”steg för steg”. Ännu har det inte gjorts några utvärderingar i Majorna.