Göteborg en av fyra pilotkommuner. Tillsammans med tre andra kommuner i landet ska Göteborg ingå i en ny satsning mot våldsbejakande extremism. Så kallade kunskapshus mot våldsbejakande extremism ska förutom i Göteborg öppnas i Borlänge, Stockholm och Örebro.

En viktig del i arbetet kommer vara att skapa lokala expertteam med sakkunniga från polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård. De som arbetar i kunskapshusen ska bland annat också samordna kommunens förebyggande resurser för att ge stöd till anhöriga och avhoppare och ta emot samtal från den nationella stödtelefonen och slussa dem vidare inom Göteborgs Stad.

Satsningen på kunskapshus presenterades på torsdagen av Mona Sahlin (S), nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Tanken är att bygga på befintliga strukturer inom exempelvis skola och socialtjänst. Huruvida det blir nya fysiska byggnader eller inte, är upp till varje kommun att bestämma.

”Blir en bra förstärkning av det vi redan byggt upp”
I mars 2015 tog social resursnämnd beslut om en strategi med tio områden som beskriver arbetet för stadens två samordnare mot våldsbejakande extremism.

– Arbetet med kunskapshus blir en bra förstärkning av det vi redan byggt upp under hösten i Göteborg, säger Zan Jankovsi, samordnare mot våldsbejakande extremism i Göteborgs Stad. Nu kommer vi kunna knyta till oss ytterligare specialistkompetens, det kan till exempel vara teologisk kompetens eller personer som arbetar inom vården.

Senast i februari 2016 ska de fyra pilotkommunerna lämna förslag till den nationella samordnaren på hur arbetet med kunskapshusen ska utformas mer i detalj, i respektive kommun.