Maten som serveras i Göteborgs förskolor, skolor, äldreomsorg och gruppboenden ska bli av högre kvalitet. Det är målet för den utredning som kommunstyrelsen på onsdagen beslutade uppdra åt stadskansliet att utföra. Det handlar om 110.000 portioner mat – om dagen!

– Vi får börja med att kartlägga situationen – var maten lagas, hur många som har möjlighet att välja, hur många som får varm mat och mycket annat. Det vet säkert förvaltningarna idag, men vi har ingen helhetsbild, säger Inger Sahlin, gruppchef för välfärdsfrågor på stadskansliet.

Tar in externa konsulter

Utredningen ska titta på hela matorganisationen inom stadens verksamheter – produktion, näringsvärde, samordning, ansvar, enskilt anpassade kostval, kompetensutveckling av personalen med mera. Här ingår också miljön och den sociala situationen vid måltiderna.

– Det är inte bara näringen i maten som är viktig. Det sociala sammanhanget är mycket viktigt både för barn och vuxna. I skolan handlar det om att få stökiga miljöer lugnare och för de äldre ofta om att minska ensamheten, säger Inger Sahlin.

Två externa konsulter tas in som projektledare. Barbro Mellgren, med erfarenhet från organisationförändringar i offentlig verksamhet, samt Göran Lindersson, med erfarenhet från restaurangvärlden.

Strikta regler i upphandlingslagen

Den politiska majoriteten i kommunstyrelsen lade speciellt till att maten ska vara ”varm och närproducerad”.

Huruvida kravet på närproducerad mat går att förena med lagen om offentlig upphandling (LOU) blir en av de frågor som utredarna får ta itu med. I lagen finns regler om att leverantörer från hela EU-området inte får diskrimineras vid sådana upphandlingar.

– Det är en viktig fråga som vi får utreda. Vi har ju även miljökrav och andra krav som måste vara förenliga med LOU, säger Inger Sahlin.

Delrapport i maj nästa år

Utredningen beräknas kosta 1,5 miljoner kronor per år under tre år.

– Kanske behöver vi inte hålla på så länge, det beror på hur omfattande jobbet behöver bli. Det ska vi redovisa i delårsavstämningar till kommunstyrelsen, säger Inger Sahlin.

Den första delrapporten ska stadskansliet lämna till kommunstyrelsen i maj 2008.