Den del av Kvibergs marknad som skulle flytta ut ur stallarna den siste februari får lov att stanna ett år till. Därmed upphör hela marknaden den 28 februari 2011. Higabgruppen behöver lokalerna för att på uppdrag av Göteborgs Stad utveckla Kviberg till ett område för idrott, föreningsliv och rekreation.

– Vi har varit överens sedan länge om att marknaden ska flytta ut om ett år, säger Ann-Christin Håkansson, förvaltningschef på Higabgruppen.

I den överenskommelse som gjordes med hyresgästen Kvibergs Marknad AB för tre år sedan beslutades att en mindre del av marknaden, den som håller till i det mittersta stallet, skulle flytta ut redan den 28 februari i år eftersom Higabgruppen bedömde att man skulle behöva lokalerna.

Planeringen för hur stallarna ska användas pågår dock fortfarande, och hela marknaden kan därför vara kvar till nästa år.

Stadskansliet utreder nu vilka platser i kommunen som kan komma ifråga för torg- och marknadshandel i framtiden.