Gestaltningsplan klar. Visionerna för Kvibergs Park blir allt tydligare. När EU-projektet Tillväxt Kviberg avvecklas i nästa månad finns nu en konkret plan för hur det gamla militära området ska blir landets främsta för idrott, hälsa och kultur. Och man är redan på god väg.

Det var i april 2010 som projektledaren Axel Peterson kunde börja arbetet med Projekt Tillväxt Kviberg – en EU-stödd satsning med målet att stödja Kvibergs omvandling till att bli ett attraktivt och kreativt parkområde.

Ett underlag för fortsatt utveckling
– Vi har etablerat namnet Kvibergs Park hos namnberedningen för att bli tydliga med vilket området vi pratar om – och att det faktiskt inte bara handlar om idrott – utan även andra verksamheter. Till exempel kommer ju beskedet att marknaden får vara kvar att öka attraktionen, säger Axel Peterson.

När nu en fysisk gestaltningsplan för området nu ligger klar kommer det också att utgöra ett konkret dokument in i framtiden för områdets många aktörer. Planen definierar inte bara vilket område som omfattas av visionen – den ger också förslag på åtgärder som kan binda ihop området, och föreslår även åtgärder för att ytterligare utveckla servicefunktioner – som i sin tur kan leda till fler arbetstillfällen.

– Gestaltningsplanen ska ses om som ett underlag för fortsatt utveckling. När projektet avvecklas i april övergår arbetet i en genomförandefas – då är det upp till var och en ta hand om de delar som faller inom deras ansvarområde. Men vi på idrotts- och föreningsförvaltningen kommer förstås att fortsätta att jobba med utvecklingen av Kvibergs Park, säger Axel Peterson.

”Intresset är stort”
Under de två år om projektet pågått har man tidigare bland annat byggt ett motionsspår och bildat en samverkansförening. Nu identifierar den nya gestaltningsplanen två mötesplatser på området:

# Torget med angränsande multisporthall – bland annat en skidhall – världens största Beach Center, fotbollsplaner och marknaden. Kanske så småningom även en tennisanläggning.
# En aktivitetspark tänkt att fungera både som skolgård och spontanidrottsplats.

– Kanske jag hade jag hoppats att vi under de här två åren skulle fått se ännu fler verksamheter flytta in, men intresset är stort och det händer saker hela tiden. Den nya skidhallen som väntas stå klar 2014 kommer till exempel att bli fantastisk, säger Axel Peterson.