I KvinnoKrami samarbetar arbetsförmedlingen, kriminalvården och socialtjänsten för att hjälpa utsatta kvinnor att komma in på arbetsmarknaden. I Göteborg startade verksamheten för ett år sedan och har varit så lyckad att den nu permanentas. 90 procent av deltagarna har idag arbete eller går på utbildning.

KvinnoKrami riktar sig till kvinnor som suttit i fängelse eller befinner sig i riskzon för kriminalitet och därför har svårt att komma ut i arbetslivet. Deltagarna får gå ett vägledningsprogram med målen att finna, få och behålla ett arbete.

Programmet inleds med en fyraveckorskurs i grupp där kvinnorna bland annat får göra studiebesök på olika arbetsplatser och göra intressetest. De får träna på att skriva meritförteckning och personligt brev, öva sig inför kommande anställningsintervjuer och söka jobb.

Drogfrihet ett krav

– Vi har också olika föreläsningar, till exempel om ekonomi, kost och hälsa och diskuterar mycket vad det innebär att leva ett ”normalt” liv och vad som krävs för att man ska få behålla ett jobb, säger Kerstin Appelgren på KvinnoKrami.

För att få delta krävs att man är drogfri, inte har någon väntande dom, har bostad och ordnad barnomsorg. Och en vilja och ett engagemang. Ord som ”bollen är hos dig” ”eget ansvar” och ”eget val” är flitigt förekommande i de bildspel som används.

– Det är viktigt att betona att allt måste bygga på frivillighet, om man inte kommit hit av egen fri vilja så fungerar det inte. Man måste vara redo att gå ut i arbete och ha lämnat kriminalitet och missbruk bakom sig, säger Anders Helg på KvinnoKrami.

Många får jobb

Efter kursen följer individuell coachning, praktik och om allt går väl, arbete. Och det har det gjort hittills: 15 av de 16 kvinnor som fullföljde programmet under 2010 har arbete eller går på utbildning idag. Ett resultat som Anders Helg, Kerstin Appelgren och Ing-Marie Gilmsjoe är mycket nöjda med, särskilt med tanke på att man arbetar med en utsatt grupp med begränsad arbetslivserfarenhet och dessutom i en lågkonjunktur .

– Förvånansvärt många har jobb redan efter tre veckor, några redan från dag ett. Det är väldigt roligt, säger Anders Helg.