Osäkra prognoser på grund av pandemin. Befolkningsökningen i Göteborg under det första halvåret 2021 var den lägsta sedan 2005. Men de senaste veckorna har studenterna börjat komma tillbaka till stan, och när det här året sammanfattas förväntas befolkningen ha ökat lika mycket som förra året.

Under januari till juni i år ökade Göteborgs befolkning med endast 702 personer. Det är en halvering av samma period förra året. Ökningen var låg även i Stockholm och Malmö.

Det är inte oväntat covid-19-pandemin som till stor del ligger bakom den låga ökningen. Men det är inte någon överdödlighet som påverkat. Tvärtom var dödstalen något lägre under det första halvåret i år än under ett normalt år. Det är i stället invandringen som till stor del ligger bakom siffran.

– Invandringen var betydligt lägre än den har varit tidigare. Vi har också en liten ökning av utvandringen, men det stora tappet beror på den låga invandringen, säger Lutz Ewert, analytiker vid stadsledningskontorets grupp för statistik och analys.

Fler flyttade från Göteborg

Fler än tidigare valde också att flytta från Göteborg. Om det är en följd av pandemin är för tidigt att säga, tycker Lutz Ewert. Det kan vara början på en ny trend eller så är det en tillfällig händelse.

Utflyttningen till kommuner i Göteborgsregionen ligger ungefär på samma höga nivå som åren före pandemin. Förändringen ligger i utflyttningen till övriga Sverige – som ökar. Det är främst barnfamiljer och personer i åldern 50–70 år som flyttar.

– Än så länge kan vi inte se om det är till Bollebygd och Vårgårda de flyttar eller om man vänder hemåt, till exempel till Värmland eller Östergötland. Pandemin kan ha påverkat vårt bosättningsmönster. Folk kanske har märkt att det går att jobba hemifrån och att det funkar att bo i Mariefred och ha jobbet i Göteborg. Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer framöver.

Trendbrott eller följd av pandemi

Det är fler delar som känns osäkra för prognoserna de närmaste åren, påpekar Lutz Ewert. Andelen födda ökade med 3,8 procent jämfört med samma period förra året.

– Man kan se att det förändrat sig på riksnivå också. Är det ett trendbrott eller en följd av pandemin? Vi vet inte.

Klart är i alla fall att pandemin har påverkat hur många göteborgare vi är i stan om några år. Jämfört med hur de årliga befolkningsökningarna har sett ut decenniet före pandemin är befolkningstillväxten i princip halverad de senaste två åren. Det kommer att finnas 7 000 färre invånare i slutet av året än vad Göteborgs Stad planerade för innan pandemin bröt ut.

– I grunden har vi en bostadsbrist men nu minskar trycket något. Även efterfrågan på kommunal service blir lägre än förväntat. Barnomsorg, grundskola och äldreomsorg påverkas på kort sikt, säger Lutz Ewert.

Ökning de senaste veckorna

Trots den låga befolkningsökningen under det första halvåret, beräknas siffran när året är slut hamna på samma nivå som förra året. Det vill säga en ökning på ungefär 3 700 personer. Inflyttningen är traditionellt större under det andra halvåret än under det första. Det beror till stor del på att studenterna kommer till Göteborg då.

– I det kommunala invånarregistret kan jag se att 1 365 personer har folkbokfört sig här de senaste fem veckorna. Förra året var den siffran 776 stycken. Det pekar på att fler börjar ha lektioner på plats.