Äldre och personer med funktionsnedsättning ska lättare kunna hitta lämplig bostad i Göteborg. Enligt en ny standard för tillgänglighet erbjuds stadens fastighetsägare att T-märka lediga lägenheter på boplats.se. Allmännyttan är nu i full gång med att inventera sitt bostadsbestånd.

En T-märkt lägenhet ska ligga i markplan alternativt ha en rymlig hiss, ha låga eller inga trösklar och ett rymligt badrum. Det är minimikraven enligt den standard för god tillgänglighet som fastighetskontoret tagit fram.

– Det här är inte kopplat till en specifik åldersgrupp, utan en fråga för alla. En person som är 70 eller 30 spelar ingen roll, det är funktionaliteten som avgör, säger Anette Ihrelius, chef för tillgänglighetsenheten på fastighetskontoret.

Enklare överblick
Syftet med T-märkningen är att rätt lägenhet ska gå till rätt person. Med en minsta gemensam nämnare blir det enklare för konsumenten att få överblick över utbudet, samtidigt som fastighetsägarna får en tydlig och gemensam nivå att hålla sig till.

– Man kan gärna lägga till fler parametrar som god belysning, närhet till butiker, service och kollektivtrafik och så vidare, säger Anette Ihrelius.

T-märkning på boplats.se
De kommunala bostadsbolagen i Göteborg håller under 2009 på att införa den här typen av klassificering av sina lägenheter, och ambitionen är att så många privata fastighetsägare som möjligt ska följa efter. Bostäderna får en T-märkning på Boplats Göteborgs webbplats, vilket underlättar för den som letar lägenhet och har behov av en viss typ av standard.

– Men det ska inte förväxlas med seniorbostäder. Den märkningen löper parallellt och kan innehålla andra saker som fastighetsägaren själv bedömer är lämpligt för dem som är 55 +, säger Anette Ihrelius.

T-märkningen är inriktad på funktion oavsett ålder, medan en seniorbostad har en specifik målgrupp och tillgängligheten kan variera.

Inventerar lägenheter löpande
I dag finns det 140.000 hyreslägenheter i Göteborg, varav 70.000 inom allmännyttan. Hur många av dessa som uppfyller kraven på tillgänglighet vet man inte i dag.

– Vi inventerar nu löpande vilka lägenheter som kan T-märkas. Det kommer att synas på Boplats undan för undan, vartefter lediga lägenheter identifieras som tillgängliga, säger Helena Mehner, utvecklingschef på Framtidenkoncernen.

Fakta | T-märkt bostad
• Till entrén och/eller hissen finns max ett trappsteg.
• Lägenheten har inga eller låga trösklar.
• Det går att komma in och vända med rullator i badrummet. • Lägenheten ligger i markplan eller har tillgång till en rymlig hiss.

43AA.jpg

Boplats Göteborg märker lediga lägenheter med olika symboler för olika inriktning. T för tillgänglighet är den senaste i raden.