För barn och unga med särskilda behov I år får 360 barn och unga i Göteborg möjlighet att leka, njuta av naturen och framför allt vara sig själva på läger som social resursförvaltning ordnar. ”Lägren är ett andningshål som de älskar”, säger stödpedagog Charlotta Lindgren.

”På lägren får deltagarna vara del av ett sammanhang utifrån sina egna förutsättningar”, säger stödpedagog Charlotta Lindgren.

Charlotta Lindgren har jobbat med lägerverksamheten i tre års tid och brinner för att kunna ge barnen och ungdomarna den här möjligheten.

– Lägren blir en andningspaus från vardagen, från stress och press de har från skola eller jobb. Här får de umgås med andra i liknande situation som de själva och träffa ledare som ofta blir förebilder. Det är inte kravfyllt utan de kan samla kraft till vardagen och får vara del av ett sammanhang utifrån sina förutsättningar, säger hon.

Göteborgs Stads erbjuder flera olika sorters läger. På de traditionella lägergårdarna Klostergården, Tyringegården, Stora Färgen och Runntången ordnas både helgläger och dagläger, med skillnaden att man inte sover över när det är dagläger.

Mitt i naturen
Gårdarna ligger alla i naturen med gott om möjligheter till aktiviteter utomhus. Men det finns också massor av saker att göra inomhus och aktiviteterna anpassas efter deltagarnas önskemål och behov.

– Man deltar i det man vill vara med på. Vi gör allt från att bygga broar av spagetti, ordna en talangtävling, ta en promenad till havet, paddla kanot, bada, chilla till att grilla korv och spela spel, säger Charlotta Lindgren.

De allra flesta läger ordnas för personer med någon form av funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller som genom socialtjänstlagen har behov att verksamheten. Det kan till exempel gälla familjer med en ansträngd familjesituation och därför behöver extra stöd.

Trygga grupper att trivas i
Det vanligaste är att barnen tilldelas 25 lägerdagar på ett år, som då fördelas på en helg i månaden och en vecka under sommaren. Men det varierar mellan typ av läger och efter deltagarnas behov.

För att skapa trygghet har grupperna samma deltagare och ledare under hela året. Och när grupperna sätts ihop anpassas de efter deltagarnas ålder och intressen så att det ska bli grupper som deltagarna trivs i.

Det finns också lovläger. Då är man på läger under fem tillfällen under sport-, påsk, sommar- och höstlovet.

På Trägårdgårdsgärdet i Angered ordnas lägerverksamhet för personer som behöver vara i ett mindre sammanhang. Här har alla deltagare eget rum och egen personal.

Datorspelsklubb och kompisläger
Datorspelsklubben i Högsbo har dagläger främst för hemmasittare med intresse för spel. Här varvas dataspel med sociala aktiviteter inomhus och utomhus. Det ger deltagarna en möjlighet att träffa andra dataspelsintresserade, skaffa nya kompisar och stärka sin självkänsla.

Det finns också så kallade kompisläger. Det är till för barn och unga som inte har rätt till särskilt stöd enligt LSS eller socialtjänstlagen, men som ändå kan behöva komma till en ny plats och träffa nya kompisar. Det ordnas två kompisläger i början av sommaren varje år.

– Lägren är inte bara välgörande för deltagarna, utan ger också deras familjer ett andningshål. Till exempel att kunna vara lite extra med syskonen. Föräldrar kan känna dåligt samvete för att ”lämna bort” sitt barn. Men det här andningshålet är något som både barnen och familjerna mår bättre av, säger Charlotta Lindgren.

Den som är nyfiken och har frågor om lägren kan ringa Göteborgs Stads lägerverksamhet på 031-367 94 46. Det är socialkontoren och socialsekreterarna som ger information om möjligheterna att få vara med på lägerverksamheten.

Lägerverksamheten har i dagsläget inte ändrat sin verksamhet med anledning av situationen med covid-19. Men det kan förstås hända framöver.

– Lägren är för tillfället i full gång precis som vanligt tills vi får andra direktiv gällande covid-19, eller att vi får personalbrist på grund av sjukdom. I så fall meddelar vi självklart berörda föräldrar, säger enhetschef Lena Lindbom.